Modulo Block

Finns i 3 storlekar, vilket gör varje projekt realiserbart!

Flexibla byggklotsar i betong till bås och invallningar av lösa material som exempelvis sand, lera, grus, kompost, trädgårdsavfall strösalt mm.

Lekande lätt – Nästan som Lego klotsar i betong

Blocken staplas enkelt till fasta och stabila väggar, med oändliga möjligheter. Klotsarna kan enkelt separeras, demonteras och sedan etableras på annan plats.

Byggeklodser i beton,  kummer og begrænsningsvægge

Perfekt för etablering av bås, lagringsytor och skiljeväggar.

Enkel installation

Hållbara och tåliga

Kan återanvändas i det oändliga

Ekonomiskt

Kundcase – Aarhus Havn

Modulo Systems levererade 4 murar byggda med Modulo Block. Varje mur är 108m lång och består av 332 block. Båsen ska användas till lagring av förbränningsflis.

3 storlekar

Finns i 3 storlekar, vilket gör varje projekt realiserbart

Hur högt kan väggen byggas?

Vi gör beräkningarna åt er

Vi assisterar med råd om väggarnas konstruktion baserat på det material som ska lagras.

Materialens densitet

Alle material har olika densitet. Densiteten och intern friktionsgrad avgör hur högt man kan bygga väggen/invallningen.

100% återvinningsmaterial

När våra betongbilar återvänder från en leverans med överskottsbetong på bilen, så gjuter vi block av restbetongen, som annars blivit tappat på backen och sedan skickat till en kross.

Enkel montering

Alle block har 2 stk. 2,5t lyftankare ingjutna, vilket gör att man snabbt och enkelt kan flytta blocken, men samtidigt montera dom med stor precision.

Inspiration

Modulo blokke inspiration
Modulo blokke