MODULER FOR BYGG TIL FARLIG AVFALL

Nøkkelferdig med rask montering.

Løsningen har en monteringstid på 2-3 dager. Det eneste dere trenger å gjøre er å koble elektrisitet, vann og avløp til den ferdige løsningen.

Fleksibelt, modulært og raskt

Modulene er sertifisert for oppbevaring av farlig avfall. Det farlige avfallet separeres og oppbevares forsvarlig. Modulene bygges sammen til en enhet som har akkurat den størrelse og utforming dere måtte ønske.

I utgangspunktet er alle modulene for farlig avfall utformet som en standard Modulo beton modul. Forskjellen er at modulen for farlig avfall leveres med bunn, hvilket betyder at modulen er tett og helt brannsikker.

Fundamentering er ikke nødvendig da modulene settes opp på et eksisterende jevnt underlag. Skulle det senere bli behov for en større løsning kan man enkelt utvide med ekstra moduler.

UTFORMING

Kar og gulvrister

Modulen leveres med spilltrau i gulvet med overliggende gulvrister. Trauene er 4-delt, og leveres med individuelle 1100 lit. oppsamlingskar som enkelt kan tas ut og rengjøres. Gulvristene har en kapasitet på 1500 kg/m2 (365 kg punktbelastning) som standard, men kan dersom ønskelig leveres med annen lastkapasitet.

Bekledning

Modulene leveres med overflate i betong, men kan kles etter ønske. F.eks. med tre, eternitt eller andre plater.

Dører

Konseptet leveres med en solid BD60 branndør utført i stål. Dette gjelder både enkel- og dobbeltdører samt mindre dører til nødutgang.