Modulär återvinningscentral

Den patenterade modulära återvinningscentralen är byggd med prefabricerade moduler.

Detta ger obegränsade möjligheter för storlek och utformning.

Lösningen kan uppföras i valfri storlek. Från en stor återvinningscentral med 30-40 fraktioner, till en liten city-lösning dit användarna kan komma på cykel.

Maximal framtida flexibilitet

Kommuner och interkommunala avfallsbolag måste ständigt vara beredda på förändringar i lagar och förordningar om avfall. I bästa fall kan man se 4-5 år in i framtiden, men mycket kan hända därefter. När man gör stora investeringar inom avfallsområdet är det därför viktigt att välja lösningar som är dynamiska och flexibla. Den modulära och flexibla återvinningscentralen från Modulo är därför en bra strategisk investering med många fördelar.

Anläggningen kan enkelt utvidgas för att hantera framtida nya fraktioner eller ökad trafikvolym. Den kan till och med demonteras för att sedan monteras på annan plats.

Kort installationstid

En återvinningscentral från Modulo systems kan installeras och vara klar att användas på 6-8 dagar, vilket gör att tiden mellan att den befintlig anläggningen stängs och den nya öppnas blir mycket kort. Dessutom bidrar detta till att hålla projektkostnaderna nere.

En återvinningscentral från Modulo systems kräver inget eget fundament, vilket är en stor fördel vid modernisering av de många avfallsplatserna som finns på deponier. Dessutom hjälper det till med att hålla kostnaderna nere, eftersom det ofta är i grundarbetet att de stora kostnaderna finns.

Modulo system ansvarar för både installationen av modulerna och inredning av ytorna under plattformen, så att kunden uppnår en säker och snabb implementering av lösningen. Vi har allt som krävs för att lagra farligt- och kliniskt farligt avfall.

Ytorna under plattformen

Utrymmet under plattformen kan användas för lagring av farligt avfall, behållare för avfall som kastas in via drop-boxar ovanpå plattformen, garage, förvaring av utrustning och material, verkstad, återvinningsbutik eller till och med kontorslokaler.

Lagring

Omklädning, toalett, dusch

Aktivitetsrum/skolsal

Drop-boxar för nedkast

Det är möjligt att samla avfall via drop-boxar och eventuellt ha en komprimator under plattformen för efterbehandling av avfallet. Uppe på plattformen placeras drop-boxar för nedkast av olika fraktioner. I utrymmena under plattformen placeras kärl som samlar upp det som kastas ned via drop-boxarna.

Enkel sortering av avfall

Under plattformen

Hållbarhet och kvalitet

10 års garanti mot vittring på modulerna, om ett serviceavtal ingås. Alla moduler och konstruktioner är tillverkade i aggressiv miljöklass C35/2400.

Enkelt underhåll

En Modulo systems återvinningscentral är utformat med lågt behov för underhåll i åtanke. Till exempel är alla staket och fendrar monterade på inbäddade beslag och kan därför enkelt bytas ut på 5-10 minuter.

Beprövat koncept

Modulo system har installerat över 500 platser och konceptet har förfinats i varje detalj. Ni kan vara trygga på att anläggningen fungerar optimalt för både besökare och personal. Sist men inte minst – vi levererar i tid och till avtalat pris varje gång!

Konkurrenskraftigt pris

Den totala livsloppskostnaden (TCO) för en Modulo Systems ÅVC är betydligt lägre än för traditionellt utformade lösningar.