Modulær Gjenvinningsstasjon

Den unike og patenterte modulære miljøstasjonen er bygget opp av prefabrikkerte moduler, hvilket gir ubegrensede muligheter for både størrelse og layout.

Den fleksible modulløsningen kan utvides efter behov og også demonteres og flyttes til annet sted.

Maksimal fleksibilitet for fremtidige behov

Kommuner og gjenvinningsselskaper må hele tiden være forberedt på endringer i lover og regler gjeldende for avfallssektoren. I beste fall kan man planlegge for 4-5 år fremover i tiden, men mye kan skje etter det. Når det foretas store investeringer innenfor avfallsområdet er det viktig at man velger løsninger som er fleksible og dynamiske. Den modulære gjenvinningsstasjonen fra Modulo er derfor en meget god strategisk investering med mange fordeler.

Plassen kan enkelt utvides for å håndtere fremtidige fraksjoner eller økt trafikk. Plassen kan til og med demonteres og installeres på et annet sted.

Kort installasjonstid

En Modulo gjenvinningsstasjon kan installeres og være klar til bruk på 6-8 dager, noe som betyr at den eksisterende gjenvinningsstasjonen vil være lukket i meget kort tid dersom den nye etableres på samme område som den gamle. Dette bidrar også til å holde prosjektkostnadene nede.

En Modulo løsning krever ingen spesiell fundamentering. Dette er en vesentlig fordel dersom den nye gjenvinningsstasjonen skal etableres på et område med dårlig grunn, eller på et gammelt deponi. Dette bidrar å holde prisen nede da grunnarbeidene ofte er den store kostnaden i prosjektet.

Modulo-systems tar ansvaret for både installasjon av modulene og utformingen av rommene i modulenes kjelleretasje, slik at kunden oppnår en sikker og rask implementering av løsningen. Vi bidrar med har alt av utstyr som kreves for sikker lagring av farlig- og klinisk farlig avfall.

Arealene under plattformen

Arealene under plattformen kan bla. brukes til lagring av farlig avfall, oppsamling av avfall som kastes inn via drop-bokser plassert på toppen av plattformen, garasje for feiemaskin, hjullaster og andre kjøretøy, lagring av utstyr og materialer, verksted, gjenvinningsbutikk, skolesal, eller til og med kontorlokaler.

Lagring

Toaletter, omkledning og dusj

Aktivitetsrum

Drop-bokser for nedkast

Det er mulig å samle avfall via drop-bokser, og eventuelt ha en komprimator plassert under plattformen.

Øverst på plattformen er det drop-bokser for å kaste forskjellige materialer. Under plattformen er det et rom for oppsamling i avfallsbeholdere.

Enkel sortering av avfallet

Rommet under plattformen

Holdbarhet og kvalitet

10 års garanti på tæring på modulene, dersom det inngås en serviceavtale. Alle moduler og betongkonstruksjoner er utført i aggressiv miljøklasse C35/2400.

Enkelt vedlikehold

En gjenvinningsstasjon levert av Modulo-Systems er designet med tanke på at vedlikeholdsbehovet skal være lavt. For eksempel er alle gjerder og fendere montert på innstøpte beslag og kan derfor byttes ut på 5-10 minutter.

Utprøvd konsept

Modulo har installert over 500 gjenvinningsstasjoner, og konseptet er opp gjennom årene blitt videreutviklet og foredlet i alle detaljer. Dere kan være sikre på at en miljøstasjon levert av Modulo-Systems kommer til å fungere optimalt for både brukere og ansatte. Sist, men ikke minst – Vi leverer til den tid og den pris som er blitt avtalt, hver gang!

Konkurransedyktig pris

De totale kostnadene under gjenvinningsstasjonens levetid (TCO) er betydelig lavere for en Modulo løsning enn for en tradisjonell plassbygget løsning.