Modulær miljøstasjon

Nøkkelferdig og hurtig installasjon

Løsningen har en monteringstid på 5-7 dager, og kan etableres på de fleste underlag

Den unike og patenterte modulære miljøstasjonen er bygget opp av prefabrikkerte moduler som gir ubegrensede muligheter for størrelse og layout. Avhengig av ønsket kapasitet kan en eller flere ramper etableres.

 Den fleksible modulløsningen kan utvides efter behov og også demonteres og flyttes til annet sted.

Løsningen kompletteres med kantbjelker, gjerde, styreskinner og fendere til en komplet miljøstasjon.

Modulene

Prefabrikkerte moduler og rampemoduler

Trenger ikke fundament

Modulo beton gjenvinningsstasjon står direkte på belegningen, og arealet under plassen utnyttes som til feks. lager og mottak/behandling av produkter som kommer ned via «drop boxer» plassert oppe på plassen.

Les mer om teknikken bak her…→

Modulær

Modulo beton løsningen er bygget opp av standardmoduler til selve plassen samt spesielle rampemoduler. Modulene finnes i flere størrelser: Standardmodulene er 3×3 m eller 3×4 m, med en høyde fra 1 m opp til 3,25 m.

Garanti

Modulo beton gir 10 års garanti på korrosjon på modulene, så sant det er inngått en serviseavtale.

Konstruktionsklasse

Alle modulene (rammene) og konstruksjonene er oppført i betongklasse B30/M60.

Modulstørrelser

Modulene finnes i flere størrelser: Standard modulene er 3×3 m eller 3×4 m og de lages med standard høydemål fra 1,00 m opp til 3,25 m.

Belastning

Belastningstoleransen kan varieres fra 3,5 til 29 tonn. Modulene har som standard 9,5t totalbelastning. De er dermed tilpasset et akseltrykk på 3,5t, som er gjeldende krav for de fleste miljøstasjonene. Ved behov kan de dimensjoneres for tyngre kjøretøy. Veggtykkelsen er 18cm ved 9,5t totalbelastning.

Kantbjelker

Kantbjelkene på yttersiden av modulløsningen kommer i en standardhøyde på 20cm.

Denne høyden kan endres etter ønske. I kantbjelkene vil det bli laget utsparinger til vannavløp beregnet etter det avtalte design.

Overflaten

Overflaten er belagt med et sklisikkert dekke som gir et godt veigrep. Dette sikrer en trygg ferdsel for gående og kjørende ved både regn og vinterføre.

Endevegg

Den tredje veggen/endeveggen er veggen som avslutter modulen så hele modulbygget blir lukket.

Modulene har som standard to vegger, men med en avslutning opp i mot feks en container-bås skal det som regel være en tredje vegg i modulen. Ved montering av en tredje vegg blir modulbygget lukket til alle sider. Denne veggen blir montert før installeringen.

Utsparinger i modulene

Utsparinger i modulenes vegger lages etter ønsker og behov.

Vi kan lage utsparinger til dører slik at rommene kan forbindes med hverandre. Rommene kan også lukkes og benyttes til forskjellige formål. Vi kan også lage store utsparinger slik at rom kan utvides og sammen danne større rom. Dere finner eksempler på romutnyttelse lenger ned i teksten.

Ventilasjon

Ventilasjonshull i modulveggene vil bli designet av våre ingeniører. Disse avhenger av både designet og størrelsen på løsningen som er valgt, og hva rommene skal brukes til.

Ventilasjonshull gir den rette luftgjennomstrømningen slik at luftfuktigheten holdes nede.

Rampemoduler

Rampemodulene leveres også i standard størrelse på 3x3m eller 3x4m. Disse varierer i antall og lengde alt etter høyden på modulene.

Her er en enkel oversikt på rampelengden i forhold til modulhøyden.

Sammenføyning av modulene

Utsparinger (hull) beregnet til sammenføyningen av moduler og ramper, er en prefabrikkert prosess.

Den endelige fastlåsingen skjer under monteringen som er beskrevet i punkt 5 i

«Prosessen fra design til montering».

Trekantmoduler

Trekantmoduler gir muligheten for skråstilte containere på langs av modulene. Dette gir en kostnadseffektiv løsning med god lagringsplass under modulene.

Tilpasninger og tilbehør

Prefabrikkerte moduler og rampemoduler

Sikkerhetsgjerde

Det er et krav fra myndighetene at det skal monteres sikkerhetsgjerde dersom høyden over bakken blir mer enn 1,5m. Derfor leverer vi også sikkerhetsgjerder med i vårt konsept.

Alle sikkerhetsgjerder er laget i galvanisert stål, og omgir hele den opphøyede plassen. Gjerder leveres i 3 eller 4 meters lengder alt etter modulenes lengde. Standardhøyde på gjerdene er 1m men kan leveres i andre høyder om ønsket.

Det sitter beslag nederst på gjerdestolpene, og disse boltes fast i betongkanten på modulene.

I sortimentet er det faste gjerder, rampegjerder og åpne gjerder. De faste gjerdene og rampegjerdene er stasjonære og kan ikke åpnes. De åpne gjerdene kan åpnes på midten og slås til hver side og festes. På denne måten kommer man nærmere kanten, og kan lettere avlevere det som skal kastes. Se bilder av vårt gjerdesortiment.

Kantlister

En kantlist i galvanisert stål forhindre spill mellom modul og container. Når listen er slått opp kan den også benyttes som markering av avstengt container. Kantlisten leveres i mål som er tilpasset lengden på containeren.

Fendere

Fendere beskytter betongmodulene mot skader i forbindelse med håndtering av containerne.

Fendere kan leveres i forskjellige materialer som tre, nylon, plastlister eller gummistoppere.

Bildet viser en mulig måte å plassere en trefender på.

Styreskinner til containere

Plassering og fjerning av containere underlettes ved bruk av styreskinner, som også beskytter underlaget.

Modulo beton leverer to forskjellige alternativer. Styreskinner i galvanisert stål, eller resirkulert PE plast

Plassering og henting av containere vil lettes med styreskinner. Disse beskytter også underlaget. Containeren glir inn i styreskinnen og blir stoppet av en kantstopper av stål på skinnen. Styreskinnene leveres ferdig tilpasset de forskjellige containermodellene.

Styreskinnene er av galvanisert stål og kan boltes fast i underlag av både betong og asfalt.

Fleksibelt og flyttbart underlag som beskytter asfalten mot slitasje og som samtidig demper støyen fra håndteringen av containere. Modulo containermatte er laget i selvreparerende High Molecular Polyethylene med høy mekanisk styrke, hvor småskader reparerer sig selv. Modulo containermatte kan flyttes for rengjøring og vedlikehold.

Dører og porter

Dører og porter gir en god beskyttelse mot trekk, fukt, støv og skitt. Raske åpne- og lukke mekanismer optimerer trafikkflyten, gir et bedre innemiljø og sparer energi.

Det gir også en ekstra tyverisikring å kunne låse dørene.

Mulighetene for dører og porter er mange.

Standard dør: Utvendig og innvendig dør i forskjellige størrelser med karm og mulighet for låsekasse.

Brannsikker dør : BS60 utvendig og innvendig dør som holder brannforskriftene.

Varme i rampene

Du kan tilleggsbestille innstøpte varmekabler i modulene. Disse holder automatisk plattform og rampe fri for is og snø.

Mannskapshus

Det er en fordel å plassere mannskapshuset oppå resirkuleringsstasjonen, siden dette vil gi de ansatte et godt overblikk over hele området.

Modulo beton har samarbeidspartnere som kan levere både prefabrikkerte hytter og spesialbyggede hus etter dine ønsker. De prefabrikkerte  skal kun tilkobles vann og strøm.

Dette blir presentert og avklart i designprosessen.

Skilt

På dagens gjenvinningsstasjoner er det meget viktig at skiltningen er god slik at de besøkende raskt finner frem til riktig fraksjon. Miljøstasjonen utsettes for store belastninger, og derfor må utstyret som benyttes på plassen må være av god kvalitet, med lang levetid. Skiltene skal i tillegg til å være robuste også kunne tilby fleksibilitet.

Moduler for hvitevarer og gjenbruk

Modulo beton kan tilby et konsept bestående av 2 moduler hvor det plasseres en skipscontainer med låsbare dører, for lagring av hvitevarer. Dette gjør at hvitevarene kan avleveres direkte på plattformen eller rampen. Brukerne kan selv sette de på plass i containeren, og krokbilen kan deretter hente containeren når den er full. En optimal løsning for brukere og medarbeiderne på plassen. Brukerne kan avlevere alt avfall oppe på rampen, og medarbeiderne slipper å håndtere de tunge hårde hvitevarene. Sist men ikke minst gir dette en estetisk tiltalende og ryddig plass.

Sakselift

I forbindelse med mottak av farlig avfall oppe på plassen, og senere transport ned til oppbevaringsrommet nede i underetasjen, har vi nå integrert en heis som tar avfallet direkte ned i det spesialdesignede bevaringsrommet for farlig avfall.

Belysning

I samarbeide med Philips Lightning tilbyr vi moderne, fremtidsrettede belysningsløsninger, som gir effektiv belysning av plassen og kjøreveier, i et estetisk tiltalende design.

LED-belysningen av gjenvinningsstasjonen gir betydelig reduksjon av energiforbruk, sammenlignet med tradisjonelle belysningsløsninger. LED-lyskildenes levetid er på ca. 60.000 timer mot ca. 10.000 timer for tradisjonelle lyskilders, hvilket gir betydelig mindre behov for vedlikehold. Med en årlig brenntid på ca. 4.000 timer blir forventet levetid opp til 15 år. Det hvite lys som denne typen belysning produserer gir også en mer presis og behagelig opplevelse av omgivelsene.

Utnyttelse av rommet under modulene

Modulo beton har konseptet «100% over & 100% under». I motsetting til tradisjonell utforming av en resirkuleringsstasjon, kan plassen under Modulo betons modulære plattform utnyttes 100%.

Dette vil si at rommene under plattformen kan benyttes til forskjellige formål.

De innvendige målene kommer naturligvis an på hvilke modulstørrelser som blir valgt til prosjektet.

Modulene er designet slik at det alltid er åpning mellom modulene siden de kun har to vegger.

Derfor blir den naturlige utformingen lange smale rom. Det er mulighet for å lage utsparinger i modulsidene sånn at det kan lages større rom og adskilte rom med døråpninger. Det fuges mellom modulene for å holde regnvann o.l. ute. Det lages luftehull rundt om i modulene for å unngå kondens inne i bygget.

Rommene under plattformen kan for eksempel brukes til :

Farlig avfall og spesialavfall

Farlig-avfallmodulene er sertifisert til sikker oppbevaring av farlig avfall på en slik måte at avfallet separeres, og kan oppbevares forsvarlig. Disse modulene er konstruksjonsmessig lik standardmodulene med det unntak at de leveres med bunn. Dette betyr at de blir tette og brannsikre. -Se mer under punktet «Moduler til farlig avfall».

Containere og beholdere under moduldekket

Gjennom vårt samarbeide med EnviroPac kan vi bla. tilby:

At EnviroPacs komprimator plasseres under plattformen. Bilføreren skal da kun hente den løse containeren, noe som reduserer omkostningene, da kun containeren skal transporteres. Ytterligere holdes innholdet tørt, noe som reduserer vekten.

EnviroPacs avfallssjakt kan monteres på plattformen, og avfall som feks aviser og plastflasker, vil bli samlet opp under plattformen.

Omkledning og toaletter

Modulo beton har utviklet en prefabrikkert løsning for omklednings- og toalettmoduler til den modulære gjenbruksplassen. Modulene er

10 kvadratmeter og inneholder separat toalett, dusj og omkledning. Modulene installeres – som resten av gjenbruksstasjonen – i løpet av få dager.

Det er stort sett bare fantasien som setter grensene. Vi har laget rom med en stor variasjon av bruksområder. For eksempel til oppbevaring av containere, tønner, skilt, strøsalt, plast- og papirposer, som verksted og garasje for kjøretøy.

Designprosessen

Designfasen er en prosess som ikke tar mer enn at par dager. Da har du en 2D og en 3D tegning av en mulig løsning på en ny resirkuleringsstasjon.

Utgangspunkt

Det vi trenger for å kunne utarbeide et forslag, er et situasjonskart av området og litt informasjon om bedriftens ønsker og behov. Her snakker vi gjerne om hvilket underlag modulene skal stå på, trafikkvolum/ besøksantall, inn- og utkjøringsveier, antall containere samt hvilke ønsker og behov dere har for plassen under modulene. Vi må ha tegningene i AutoCAD eller PDF format.

Designforslag

Ut ifra informasjonen vi får, utarbeider våre ingeniører og arkitekter 2-3 designforslag. Så går vi sammen for å finne den beste totalløsningen. Det er alltid noen justeringer som skal til i denne prosessen. Det endelige målet er å finne et design som passer til ditt ønske om en fremtidig resirkuleringsstasjon.

Visualisering

Når 2D tegningene er på plass lager vi et antall 3D tegninger, sånn at dere får et «realistisk» bilde av Modulo betons resirkuleringsstasjon. Dette er et godt verktøy for å få det endelige bilde av  modulbygningen og helhetsinntrykk av området. Dette brukes gjerne i beslutningsprosessen for ledelsen, styret og evt. andre instanser, som skal ha et innblikk i Modulo beton konseptet.

Krav til plassen hvor modulene skal installeres

Moduler kan installeres på et eksisterende jevnt underlag av asfalt, betong eller betongheller.

Underlag

Modulene må monteres på et passende underlag som f.eks. asfalt eller SF-stein.

Om underlaget er forholdsvis stabilt, trenger ikke modulene fundament. Modulene er boltet sammen med med store stålskiver og dermed holdes modulene sammen som en stor stabil enhet.

Hvis det er snakk om større setninger i grunnen, som tidligere myrområder, ustabil leirgrunn o.l. bør man vurdere fundament.

Det bør være en helning på underlaget slik at regnvann og lignende kan renne vekk fra modulene. Vi anbefaler en helning på 1-2,5%.

Produksjon og installasjon

Produksjonsfasen tar 6-8 uker. Deretter kan monteringen starte umiddelbart.

Produksjon

Produksjonen foregår på en av våre underleverandørers elementfabrikker. Alle våre underleverandører er ICO sertifiserte. Modulene blir produsert i former som er utformet etter våre tegninger og mål. Produksjonstiden ligger fra 6 til 8 uker alt etter størrelsen på ordren.

Transport

Transporten gjøres i hovedsak med lastebil. Modulene vil bli levert i den rekkefølgen de skal monteres.

Installasjon

Modulene blir lesset av lastebilene med en mobilkran, og settes opp i henhold til de utarbeidede tegningene. Etter at mobilkranen har satt modulene opp, monteres alle avsluttende detaljer.

 De avsluttende detaljene er fendere, styreskinner, sikkerhetsgjerder, dører osv. Vi avslutter med å fuge mellom alle modulene så modulbygningen blir vanntett.

Monteringstiden avhenger av størrelsen på modulbygget, men vi snakker i hovedsak om 3-7 dager.