Modulær genbrugsplads

En patenteret modulær genbrugsplads, opbygget af præfabrikerede moduler.

Det giver ubegrænsede muligheder for størrelse og sammenbygning.

Løsningen kan udføres helt valgfrit i størrelse. Fra en stor central modulær genbrugsstation med 30 til 40 fraktioner – til helt små city løsninger hvor borgerne nemt kommer til på cykel.

Maksimal fleksibilitet for fremtiden

Kommuner og forsyningsselskaber skal hele tiden være forberedt på ændringer i love og regler på affaldsområdet. I bedste fald kan man se 4-5 år ud i fremtiden, og meget kan hænde derefter. Når man foretager store investeringer på affaldsområdet, er det vigtigt at vælge løsninger der er dynamiske og fleksible. Den modulære og fleksible affaldsplads fra Modulo er derfor en god strategisk investering med mange fordele.

En modulær genbrugsplads kan let udvides til at håndtere fremtidige fraktioner, eller stigende trafikmængder.
Pladsen kan endog nedtages og opstilles på ny et helt nyt sted.

Kort installationstid

En modulær genbrugsstation fra Modulo Systems kan installeres og gøres helt klar til brug på 6-8 dage, derved er det meget få dage en eksisterende plads skal lukkes ved moderniseringer. Yderligere medvirker det også til at holde projektomkostningerne nede.

En Modulo Systems løsning kræver intet fundament. Det er en væsentlig fordel ved modernisering af de mange affaldspladser der er placeret på deponi og opfyld. Yderligere bidrager det også til at holde prisen nede, da det ofte er i grundarbejdet at de store omkostninger findes.

Modulo Systems tager ansvaret for både installation af modulerne og indretning af rummene således kunden opnår en sikker og hurtig implementering af løsningen. Vi har alt der kræves til opbevaring af farligt- og klinisk risikoaffald.

Pladsen under platformen kan udnyttes til opbevaring af farligt affald. Kummer for affald der bliver indkastet via indkastningssøjler på toppen af platformen, garage til fejemaskiner og andre køretøjer, opbevaring af udstyr og materialer, værksted, genbrugsbutik eller endog kontorlokaler.

Opbevaring

Toilet, omklædning og bad

Dropbokse for nedkast

Det er muligt at indsamle affald via dropbokse og eventuelt have en komprimator under platformen til efterbehandling.
Oppe på platformen er der placeret dropbokse for nedkast af diverse materialer.
Under platformen er der et rum for opsamling fra dropboksene.

Nem sortering af affald

Rummet under platformen

Holdbarhed & Kvalitet

Modulerne er dimensioneret i henhold til gældende Eurocodes med en forventet levetid på 50 år.
Modulo Systems tilbyder op til 50 års garanti, såfremt der er tegnet serviceaftale.

Nem vedligeholdelse

En modulær genbrugsplads fra Modulo Systems er designet med lav vedligeholdelse for øje. F.eks. er alle hegn og fendere monteret på indstøbte beslag, og kan således udskiftes på 5-10 minutter.

Gennemprøvet koncept

Modulo Systems har installeret over 500 pladser, og konceptet er finpudset i alle detaljer. I kan være helt sikre på at pladsen kommer til at fungere til såvel borgernes og personalets fulde tilfredshed.
Sidst men ikke mindst – Så leverer vi til tiden og til prisen hver gang!

Afskrivning

En modulær genbrugsplads regnes som et driftsmiddel, og kan derfor afskrives med op til 25% om året – i modsætning til et traditionelt byggeri, der skal afskrives med op til 4% om året.

Konkurrencedygtig pris

De samlede omkostninger på en modulær genbrugsplads levetid (TCO) er væsentlig lavere end traditionelt udformede løsninger.