MELØY KOMMUNE

MILJØTORG HALSA – IRIS SALTEN

Befolkningen på Sør-Meløy har lenge manglet et lokalt miljøtorg. Før etableringen i Halsa måtte de kjøre mellom 65 og 100 km for å kvitte seg med avfallet. Dette har medført at avfall ofte har kommet på avveie og ikke har blitt levert der hvor det hører hjemme. Næringsdrivende i Halsa og Halsa Grendelag kontaktet Iris for å presentere sitt ønske om å etablere et miljøtorg i Halsa. Ett år etter at dette møtet fant sted bestemte Iris seg for å bygge.

Det bor 1700 mennesker i Meløy, hvor Halsa er den naturlige møteplassen. Dersom man teller husholdninger i periferien så vil miljøtorget trolig betjene rundt 2500 mennesker.

Når besøkende kommer til Halsa miljøtorg kan de kjøre direkte opp på rampen. Her kan de levere restavfall, tre, metall etc. Jord, grus og steiner etc. leveres i containere som er plasser på bakken ved siden av rampen, og farlig avfall leveres inne i det nybygde huset som kan sees i bakgrunnen på et av bildene.

Miljøtorg Halsa
Holandsfjordveien 133
8178 Halsa

Filter by

Modulær konstruksjon

Modulo Systems-modulene som danner grunnlaget for miljøtorget ble satt opp på bare en dag.