MELØY KOMMUN

MILJÖTORG HALSA – IRIS SALTEN

Befolkningen i södra Meløy har länge saknat ett lokalt miljötorg. Innan etableringen på i Halsa var de tvungna att köra mellan 65 och 100 km för att bli av med avfallet. Detta har inneburit att avfallet ofta har hamnat på avvägar och inte blivit levererat där det hör hemma. Näringsdrivande på Halsa och Halsa Grendelag kontaktade Iris för att presentera sin önskan om etablering av ett miljötorg i Halsa. Ett år efter detta möte beslutade sig Iris för att bygga.

Det bor 1700 personer i Meløy, där Halsa är den naturliga mötesplatsen. Om man räknar med hushållen i perifera zoner kommer miljötorget troligen att tjäna ca 2500 personer.

När besökarna anländer till Halsa miljötorg kan dom köra direkt upp på rampen. Här kan dom leverera restavfall, trä, metall etc. Jord, grus och stenar etc. levereras i containrar som står placerade på platsen bredvid rampen, och farligt avfall levereras inne i det nybyggda huset som kan ses i bakgrunden på en av bilderna.

Miljötorg Halsa
Holandsfjordveien 133
8178 Halsa

Filter by

Modulär konstruktion

Modulo Systems-modulerna som bildar basen i miljötorget sattes upp på endast en enda dag.