TROMSØ KOMMUN

Miljöpark i Tromsö

En ny och användarvänlig återvinningscentral etablerad på kort tid!

Tromsøs befolkning består av ca. 71 500 registrerade invånare. Inkluderar man studenter räknar man med att det finns det ca. 75 000 människor i kommunen. Det är registrerat ca. 29 000 avfallsabonnenter i kommunen, som vardera får ett avfallskort med 6 klipp per. år.

Remiks mottar årligen ca. 10 000 ton avfall, och i takt med den årliga växten fanns det ett behov för att utvidga den existerande återvinningscentralen. Tromsøs återvinningscentral för privatpersoner stängdes i slutet av 2013. Platsen var gammal och nedsliten och hade för liten kapacitet. Under somrarna var det vanligt med långa köer och fulla containrar.

Under vintern 2013/2014, när trafiken är mindre, använde därför Remiks sin återvinningscentral för företagskunder vid huvudanläggningen på Ringvegen till både företagskunder och privatkunder. Men denna anläggningen hade inte kapacitet att hantera trafiken under sommaren och det behövdes därför en ny lösning.

Remiks Miljöpark AS
Ringvegen 180
9018 Tromsö

Filter by

Faser

Fas 1:
Anläggningen består av 100 moduler med en höjd av 2,4 m och 12 containerplatser runt anläggningen. Ramperna är placerade i vardera änden av lösningen och trafiken blir således enkelriktad. Ytan under modulerna är tänkt använt till lagring av avfall, verktyg etc.

Fas 2:
Under 2015 utvidgades anläggningen med 80 moduler. Anläggningen blev både längre och bredare, och den har nu över 20 olika fraktioner. Förutom containerfraktionerna finns det nu plats för trädgårdsavfall, byggavfallsområden och flera slutna containrar för olika avfallsfraktioner uppe på modulplattformen.

Utlåtande

Det är väldigt enkelt att använda återvinningscentralen, både för användare och för anställda. Det är enkelt för de anställda att vägleda användarna då hela området är översiktligt.

En av de första dagarna blev jag faktiskt kontaktad av personalen på platsen som fick problem med upphopning av kunder. Kunderna ville inte lämnade återvinningscentralen efter att de utfört sitt ärende. Dom gick runt och tittade, pratade och skröt av anläggningen!

Så från vår sida, och baserat på den erfarenhet vi har fått hittills, kan vi med säkerhet rekommendera en Modulo Systems-lösning till andra som vill etablera en ny återvinningscentral.
Vi har bara fått positiv feedback – från både anställda och användare!

— Morten Bangås, Verksamhetschef – Remiks Husholdning AS