TROMSØ KOMMUNE

Miljøpark i Tromsø

En ny og brukervennlig gjenvinningsstasjon etablert på kort tid!

Tromsøs befolkning består av ca. 71 500 registrerte innbyggere. Inkluderer man studenter anslår man at det bor ca. 75 000 mennesker i kommunen. Det er registrert ca. 29 000 avfallsabonnenter i kommunen, som hver får avfallskort med 6 klipp pr. år.

Remiks mottar årlig ca. 10 000 tonn avfall, og i tråd med den årlige veksten var det behov for å utvide den eksisterende gjenvinningsstasjonen. Tromsøs gjenvinningsstasjon for privatpersoner ble stengt i slutten av 2013. Lokaliteten var gammel og nedslitt og hadde for liten kapasitet. I løpet av somrene var det vanlig med lange køer og fulle containere.

Under vinteren 2013/2014, da trafikken er mindre, brukte Remiks derfor sin gjenvinningsstasjonen for bedriftskunder ved hovedanlegget på Ringvegen for både bedriftskunder og privatkunder. Men dette anlegget hadde ikke kapasitet til å håndtere trafikken om sommeren og det var derfor behov for en ny løsning.

Remiks Miljøpark AS
Ringvegen 180
9018 Tromsø

Filter by

Faser

Fas 1:
Anlegget består av 100 moduler med en høyde på 2,4 m og 12 containerplasser rundt anlegget. Rampene er plassert i hver ende av løsningen og trafikken blir dermed enveis. Arealet under modulene er ment å brukes til lagring av avfall, verktøy mm.

Fas 2:
I 2015 ble anlegget utvidet med 80 moduler. Anlegget ble både lengre og bredere og det har nå over 20 forskjellige fraksjoner. I tillegg til containerfraksjonene er det nå plass til hageavfall, bygg-avfallsområder og flere lukkede containere for forskjellige avfallsfraksjoner på den modulære plattformen.

Uttalelse

Det er veldig enkelt å bruke gjenvinningsstasjonen både for brukere og for ansatte. Det er lett for de ansatte å veilede brukerne da hele området er oversiktlig.

En av de første dagene ble jeg faktisk kontaktet av personalet på plassen med beskjed om at de hadde problemer med kundesamlingen. Kunder ønsket ikke å forlate gjenvinningsstasjonen etter å ha utført saken. De gikk rundt og kikket, snakket og skrøt av hvor fint anlegget var!

Så fra vår side, og basert på de erfaringer som vi har opparbeidet så langt, kan vi absolutt anbefale en Modulo Systems-løsning til andre som ønsker å etablere en ny gjenvinningsstasjon.
Vi har bare fått positive tilbakemeldinger – fra både ansatte og brukere!

— Morten Bangås, driftsleder – Remiks Husholdning AS