LAXÅ KOMMUNE

Laxå Återvinningscentral

Modulo Systems modulära återvinningscentral i Laxå är nu klar, och invigdes den 28. januari 2022.

Installationen påbörjades i augusti 2021 och är den 3:e lösningen i samarbete med Sydnärkes Kommunalforbund. Sydnärks första Modulo Systems-lösning installerade vi i Askersund redan 2017, och den andra – i Fjugesta – färdigställdes och öppnades 2021.

En komplett lösning

I den levererade lösningen ingår en komplett modullösning med totalt 22 fraktioner på plattformen, samt personalbodar med kontor, matsal, omklädnings-/toalettmöjligheter, dubbelgarage och ett stort förråd.

Lösningen har totalt 13 containerfraktioner på själva plattformen, samt 8 dropboxar med inkast för bl.a. elektronik och farligt avfall. Det är också möjligt att leverera farligt avfall direkt på plattform/moduldäck. Nere på marken finns flera bås för tyngre fraktionerna.

Faciliteter

Dom anställdas personalbodar består av en tvåvåningslösning innehållande omklädningsrum, toalett, handicaptoalett, tvättstuga, kontor och kök.

I lösningen ingår även ett höggarage för förvaring av anläggningens maskiner. Ytan under modulerna används för lagring och förvaring samt verkstad.

Laxå Återvinningscentral
Storängen
695 91 Laxå
Sverige

Filter by

En återvinningscentral blir till – Från början till slut

Röjningen är i full gång

Fyllnadsmassa läggs ut

Placering av duk och underlag

Etablering av väg

Etablering av vatten och avlopp

Förberedelser innan asfaltering

Montering av belysning

Det asfalteras

Modulerna lyfts på plats

Moduler placeras

Moduler till ramp

Hus för farligt avfall

Montering av portar och dörrar

Plattformen är på plats

Körriktning markerad

Personalbodarna ankommer

Hus för farligt avfall är på plats

Personalbodar färdigställs

Personalbodar färdigställs

Sista finputsen

Klar för att användas