ÄNGAMÖLLAN ÅVC I KRISTIANSTAD

En moderne og bæredygtig genbrugsplads

Modulo Systems byggede i efteråret 2019 en ny innovativ, moderne og modulær genbrugsstation for Renhållningen i Kristianstad. Projektet blev et resultat af en række gode workshops Kristianstad og Modulo Systems holdte i fællesskab.

Der er rigtig mange positive ting at sige om Renhållningen i Kristianstad. Genbrugspladsen er ikke blot mere effektiv, har bedre tilgængelighed og et mere sikkert trafikflow, den har også mulighed for at håndtere større mængder affald og flere sorterede fraktioner.

Pladsen består af 170 platformsmoduler og 16 fraktioner. Pladsen under modulerne er indrettet til en række gode formål, bl.a. opbevaring af farligt affald, ophold- og aktivitetsrum, kontor, toiletfaciliteter, og generel opbevaring af bure, tønder, værktøj og andet materiel.

Hovedbygningen er i tre plan med en rampe op til 2. sal, bygget af sammensatte betonmoduler. Denne metode giver opbevaringsmuligheder under selve rampen og en effektiv udnyttelse af pladsen. Hovedbygningen byder på et stort lækkert konferencelokale, håndværksstudie og et værksted til studiebesøg. Studiet er endnu et skridt i Renhållningens arbejde med børn og unge med fokus på affalds- og bæredygtighedsspørgsmål.

Der er fuld højde under modulerne under platformen, som indeholder opholds- og aktivitetsrum, kontorfaciliteter, toiletter, lagerrum samt opbevaring og håndtering af farligt affald.

Kreativ indretning under modulerne

Udover at have stor fokus på bæredygtig og miljø i form af frodige overflader, solpaneler, vandspejle, naturmaterialer, sedumtag og biodiversitet, har Renhållningen i Kristianstad også haft stor fokus på fuld udnyttelse af modulerne under platformen. Her har de været utrolig kreative og har haft stor fokus på at indrette og forbedre rummene, hvor bl.a. skoleklasser besøger genbrugsstationen for at lære mere om affald og cirkulær økonomi gennem sjov og leg.

Medarbejderne på vores modulære genbrugsplads i Kristianstad har formået at revolutionere måden, vi ser og udnytter genbrugsfaciliteter på. Med en innovativ tilgang, har personalet ikke blot set på overfladeniveauet af affaldshåndtering, men har også rettet fokus på at udnytte potentialet og pladsen under modulerne optimalt. Dette har ført til en imponerende og kreativ udnyttelse af pladsen, som går langt ud over traditionelle genbrugsstationer.

Personalet i Kristianstad har været pionerer inden for genbrug og affaldshåndtering ved at omforme det rummene under modulerne til alsidige områder til kreative formål. Her har de skabt rum, hvor skoleklasser kan besøge og lære om affald og cirkulær økonomi på en interaktiv og legende måde. Denne innovative tilgang til undervisning har gjort genbrugspladsen til et læringscenter, hvor børn og unge kan engagere sig og forstå vigtigheden af bæredygtighed.

Ikke blot begrænset til uddannelsesmæssige formål, har medarbejderne i Kristianstad også dedikeret sig til at etablere lagerrum under modulerne, der fokuserer på direkte genbrug af byggematerialer. Dette initiativ har ikke kun reduceret affaldsmængden, men har også åbnet døren for en bred vifte af muligheder. Her kan genbrugere og entreprenører finde materialer til deres projekter, samtidig med at de reducerer miljøpåvirkningen ved at give nyt liv til brugte byggematerialer.

Den modulære genbrugsplads i Kristianstad har vist, at det er muligt at tænke ud over traditionelle grænser inden for affaldshåndtering. Ved at være kreative og innovative har personalet skabt et miljø, hvor genbrug ikke kun er en nødvendighed, men også en kilde til inspiration. Deres succes har åbnet øjnene for de utallige muligheder, der ligger under overfladen af genbrugspladser, og har vist, at kun fantasien sætter grænser for, hvordan vi kan genbruge og genanvende ressourcer på en bæredygtig måde.

Ängamöllan ÅVC

Optovägen 3
291 62 Kristianstad
Sverige

Filter by