Konsulttjänster

Konsulttjänster

Modulo Systems kan erbjuda en rad konsulttjänster riktade mor avfalls- och återvinningsbranschen

Klicka på pdf-dokumenten nedanför för att läsa mer om de enskilda produkterna

Driftsoptimering

Modulo Systems frigör resurser genom kompetensutveckling, synliggöra uppgifter och processer, skapa transparens och implementera en bättre förvaltning.

Med fokus på organisation, kompetens, värderingar och kultur, bidrar vi till att organisationens fulla potential realiseras.

Modulo Servisavtal

Med ett servisavtal garanteras den dagliga driften och säkerheten för anställda och användarna av återvinningscentralen.

En förutsättning för optimal funktion på återvinningscentralen är att platsen underhålls och kontrolleras med lämpliga intervall, så att eventuella fel upptäcks och korrigeras innan de blir kritiska. Det är inte utan anledning att det finns ett ökat fokus på efterlevnad av lagstadgade säkerhetsinspektioner, för i slutändan handlar det om säkerheten för personer och värden.

Workshop

Deltagare från alla delar av organisationen är involverade, och etablerar därigenom ett gemensamt ägarskap till design och utformning av den framtida återvinningscentralen.

Tjänster

Modulo Systems erbjuder rådgivning och sparring som länkar visioner och framtida krav, och som resulterar i innovativa lösningar med optimal driftsekonomi.

Vi ligger helt i framkant med utvecklingen såväl inom avfallsbehandling och den teknologi som ska understödja visionerna om en effektiv resurspark med fokus på den daglige driften och besökarnas  upplevelser.