Konsulenttjenester

Konsulenttjenester

Modulo Systems har en palett med konsulenttjenester rettet mot avfalls- og gjenvinningsbransjen

Klikk på pdf dokumentene nedenfor for å lese mer om de enkelte produkter

Driftsoptimering

Modulo Systems frigjør ressurser ved kompetanseutvikling, synliggjøre oppgaver og prosesser, skape transparens og implementere bedre styring.

Med fokus på organisering, kompetanse, verdier og kultur bidrar vi til at organisasjonens fulle potensiale realiseres.

Modulo Serviseavtale

Med en serviseavtale er den daglige drift og sikkerhet for brukerne av miljøstasjonen sikret.
En forutsetning for at miljøstasjonen skal fungere optimalt er at plassen holdes ved like og gjennomgås med passende mellomrom, slik at eventuelle feil blir funnet og reparert før det oppstår en kritisk skade. Det er ikke uten grunn at der er et økt fokus på overholdelsen av lovpliktige sikkerhetsettersyn, for i siste instans handler det jo om sikring av personer og verdier.

Rådgivning

Modulo Systems tilbyr rådgivning og sparring som fører visjonene og fremtidens krav sammen til innovative løsninger med optimal driftsøkonomi.

Vi ligger i forkant av utviklingen innenfor den teknologiske avfallsbehandling som skal understøtte  visjonene om en effektiv resurspark, med fokus på den daglige drift og brukernes opplevelser.

Modulo Systems ApS


logo-greyscale
Adresse:
Savsvinget 7
2970 Hørsholm
CVR nr.: 32 82 85 23
Telefon: +47 2365 4900
Telefon: +45 7025 3344
E-mail: info@modulo.systems
Salgs- og leveringsbetingelser: Download