KOMMUNER OG RENOVASJONSSELSKAPER

Kommuner og renovasjonsselskaper må alltid være forberedt på endringer i lover og regler for avfall.

I beste fall kan man se 4–5 år inn i fremtiden, og deretter kan mye skje. Når man gjennomfører store investeringer i avfallssektoren, er det viktig å velge dynamiske og fleksible løsninger. Derfor er den modulære og fleksible avfallsplassen fra Modulo Beton en god strategisk investering med mange fordeler, for eksempel:

Maksimal fleksibilitet for fremtiden:

Miljøstasjonen kan enkelt utvides til å håndtere fremtidige avfallstyper eller økende trafikkmengder. Miljøstasjonen kan også tas ned og monteres et annet sted.

Området under plattformen kan utnyttes til:

Oppbevaring av farlig avfall, kummer for avfall som blir kastet inn via sjakter på toppen av plattformen, garasje til feiemaskiner og andre kjøretøy, oppbevaring av utstyr og materialer, verksted, bruktbutikk eller til og med kontorlokaler.

KVALITETER

Kort Implementeringstid

En Modulo miljøstasjon av betong kan installeres og gjøres klar til bruk på bare 6–8 dager, slik at eksisterende miljøstasjon ikke trenger å holde stengt lenge ved modernisering. Det bidrar også til å holde prosjektkostnadene nede.

7071547-danske-penge-768x512

Lave omkostninger

Totalkostnadene for stasjonens levetid (TCO) er betydelig lavere enn ved tradisjonelle løsninger.

Enkelt vedlikehold

En miljøstasjon fra Modulo Systems er utformet for å kreve lite vedlikehold. For eksempel er alle gjerder og fendere montert på innstøpte beslag, slik at de kan byttes ut på bare 5–10 minutter.

DSC_0476-1024x680

Modulær

Løsningen leveres i helt valgfri størrelse. Fra store, sentrale miljøstasjoner med 30 til 40 avfallstyper, til helt små sentrumsløsninger hvor brukerne kommer på sykkel.

Krever ikke fundament

En løsning fra Modulo Beton krever ikke fundament. Det er en betydelig fordel ved modernisering av de mange avfallsplassene som er plassert på deponi og fyllinger. Det bidrar også til å holde prisen nede, siden man ofte finner de store kostnadene i grunnarbeidet.

Gjennomprøvd konsept

Modulo Beton har installert mer enn 500 stasjoner, og konseptet er finpusset ned til hver minste detalj. Du kan være trygg på at stasjonen kommer til å fungere slik både innbyggerne og personalet forventer.
Og sist, men ikke minst – vi leverer til avtalt tid og avtalt pris hver eneste gang!