Kommuner og forsyningsselskaber

Kommuner och allmännyttiga bolag måste ständigt vara beredda på förändringar i lagar och förordningar på avfallsområdet. I bästa fall kan man se 4–5 år framåt i tiden, men mycket kan hända därefter. När stora investeringar görs i avfallshanteringen är det viktigt att välja lösningar som är dynamiska och flexibla. En modulär och flexibel återvinningscentral från Modulo Beton är därför en god strategisk investering med många fördelar, till exempel:

Maximal flexibilitet för framtiden:

Centralen kan enkelt utökas för att hantera framtida fraktioner eller ökade trafikvolymer. Centralen kan också demonteras och återuppföras på en helt ny plats.

Utrymmet under plattformen kan utnyttjas:

Lagring av farligt avfall, hantering av avfall som kastas från sopnedkast från plattformens topp, garage för sopmaskiner och andra fordon, förvaring av utrustning och material, verkstad, återvinningsbutik eller kontorsutrymme.

Kort implementeringstid

En Modulo Beton-central kan installeras och färdigställas för användning på 6–8 dagar, och därmed behöver en befintlig central inte heller stängas mer än ett fåtal dagar vid en modernisering. Detta bidrar också till att hålla nere projektkostnaderna.

Låg kostnad

Den totala kostnaden för centralens livslängd (TCO) är betydligt lägre än för traditionellt utformade lösningar.

Enkelt underhåll

En Modulo Beton-central är utformad med små underhållsbehov i åtanke. Till exempel är alla staket och fendrar monterade på inbäddade beslag och kan därför bytas ut på 5–10 minuter.

Modulär

Storleken är helt valfri när lösningen utformas. Från stora centrala återvinningscentralen med 30 till 40 fraktioner till mycket små innerstadslösningar där medborgarna lätt kan komma fram med cykel

Inget fundament

En Modulo Beton-lösning kräver inget fundament. Detta är en stor fördel vid modernisering av alla de återvinningscentraler som en placerade på deponiplatser och fyllnadsmaterial. Dessutom bidrar detta också till att hålla nere priset, eftersom grundarbetet ofta är det som medför de högsta kostnaderna.

Avskrivning

Ett modulcentral räknas som en tillgång som skrivs av med upp till 25 % per år i motsats till en traditionell konstruktion som skrivs av med upp till 4 % per år.

Beprövat koncept

Modulo Beton har installerat över 500 centraler, och konceptet är finslipat i minsta detalj. Ni kan vara helt säkra på att centralen kommer att fungera tillfredsställande för både medborgare och personal.

Sist men inte minst så levererar vi i enlighet med tidsplan och budget varje gång!