Kunnat ja jätehuoltoyhtiöt

Kuntien ja jätehuoltoyhtiöiden tulee olla jatkuvasti valmiina kohtaamaan jätelainsäädännön muutokset. Parhaassakin tapauksessa ne voidaan ennustaa 4–5 vuotta etukäteen, mutta tulossa voi olla runsaasti muutoksia. Kun jätehuoltoon investoidaan runsaasti, on viisainta valita dynaamisia ja joustavia ratkaisuja. Siksi Modulo betonin modulaarinen ja monikäyttöinen jäteasema on strategisella tasolla onnistunut investointi, joka tarjoaa useita etuja:

Suurin mahdollinen monikäyttöisyys tulevaisuutta silmälläpitäen:

Aluetta on helppo laajentaa myöhemmin käyttöön otettavia jätelajeja tai kasvavaa liikennettä varten. Lisäksi jäteasema voidaan purkaa ja siirtää muualle.

Tason alapuolelle jäävää tilaa voidaan hyödyntää

ongelmajätteiden säilyttämisessä, tason päältä heitettävien jätteiden altaita varten, koneiden ja muiden ajoneuvojen sekä varusteiden ja tarvikkeiden säilyttämistä varten, korjaamona, kierrätysmyymälänä tai toimistotiloina.

Lyhyt käyttöönottoaika

Modulo beton -asema voidaan asentaa ja viimeistellä 6–8 päivässä, joten vanha asema voidaan sulkea nopeasti. Samalla projektista aiheutuvat kustannukset pysyvät kurissa.

Vähäiset kustannukset

Jäteaseman käyttöiän aikana aiheutuvat kustannukset (TCO) jäävät paljon vähäisemmiksi kuin perinteisten ratkaisujen aiheuttamat.

Helppo pitää kunnossa

Modulo beton -jäteasema vaatii vain vähän kunnossapitoa. Esimerkiksi kaikki aidat ja suojat on asennettu paikoilleen valettuihin kiinnikkeisiin, joten vaihtamiseen kuluu vain 5–10 minuuttia.

Modulaarinen

Ratkaisu voidaan toteuttaa valitun kokoisena. Se voi olla suuri keskitetty 30–40 jätelajin jäteasema tai pienikokoinen kaupunkeihin tarkoitettu asema, johon pääsee helposti pyöräilemällä.

Ei perustusta

Modulo beton -ratkaisu ei vaadi perustuksia. Tästä on paljon hyötyä, kun uudistetaan jäteasemia, jotka on rakennettu kaatopaikan tai täyttömaan päälle. Lisäksi hinta pysyy edullisena, koska perustustyöt käyvät usein kalliiksi.

Poistojen kirjaaminen

Moduuleista koostuva jäteasema katsotaan käyttöomaisuudeksi, joten siitä saa kirjata 25 %:n poiston joka vuosi. Perinteisestä rakennuksesta tehtävä vuosipoisto on 4 %.

Toimivaksi havaittu konsepti

Modulo beton on asentanut yli 500 jäteasemaa, joten konsepti on hioutunut valmiiksi. Siksi voidaan olla täysin varmoja siitä, että sekä asukkaat että henkilöstö ovat tyytyväisiä jäteasemaan.

Ennen kaikkea toimitusaika ja hinta pitävät!