KOMMUNER OCH INTERKOMMUNALA BOLAG

Kommuner och interkommunala bolag måste ständigt vara beredda på förändringar i lager och förordningar på avfallsområdet.

I bästa fall kan man se 4–5 år framåt i tiden, men mycket kan hända därefter. När stora investeringar görs i avfallshanteringen är det viktigt att välja lösningar som är dynamiska och flexibla. En modulär och flexibel återvinningscentral från Modulo Systems är därför en god strategisk investering med många fördelar, till exempel:

Maksimal flexibilitet för framtiden:

Återvinningscentralen kan enkelt utökas för att hantera framtida fraktioner eller ökade trafikvolymer. Den kan även demonteras och återuppföras på en helt ny plats.

nacka installation 2

Utrymmet under plattformen kan utnyttjas:

Lagring av farligt avfall, hantering av avfall som kastas från drop-boxar från plattformens topp, garage för sopmaskiner och andra fordon, förvaring av utrustning och material, verkstad, återvinningsbutik, skolsal eller kontorsutrymme.

KVALITETER

Kort installationstid

En Modulo Beton återvinningscentral kan installeras och färdigställas klar för användning på 6–8 dagar, och därmed behöver en befintlig central inte heller stängas mer än ett fåtal dagar vid en modernisering. Detta bidrar också till att hålla nere projektkostnaderna.

7071547-danske-penge-768x512

Låg kostnad

Den totala kostnaden för centralens livslängd (TCO) är betydligt lägre än för traditionellt utformade lösningar.

Enkelt underhåll

En Modulo Beton-central är utformad med små underhållsbehov i åtanke. Till exempel är alla staket och fendrar monterade på inbäddade beslag och kan därför bytas ut på 5–10 minuter.

DSC_0476-1024x680

Modulär

Storleken är helt valfri när lösningen utformas. Från stora centrala återvinningscentralen med 30 till 40 fraktioner till mycket små innerstadslösningar där medborgarna lätt kan komma fram med cykel.

Inget fundament

En Modulo Beton återvinningscentral kräver inget fundament. Detta är en stor fördel vid modernisering av alla de återvinningscentraler som en placerade på deponiplatser och på fyllnadsmaterial. Dessutom bidrar detta också till att hålla nere priset eftersom grundarbetet ofta utgör en av de högsta kostnaderna.

Beprövat koncept

Modulo Beton har installerat över 500 återvinningscentraler, och konceptet är finslipat i minsta detalj. Ni kan vara helt säkra på att centralen kommer att fungera tillfredsställande för både användare och personal.
Sist men inte minst så levererar vi i enlighet med tidsplan och till budget – varje gång!