KIERRÄTYSPAIKAN ASETTELU

Kierrätyskeskuksen käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen asettelu

Kierrätyskeskuksen käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen asettelu
Kierrätyskeskukset ovat nykyään hyvin erilaisia kuin vain 10–15 vuotta sitten. Jätemäärät ja jäteryhmät kasvavat, mikä vaatii lisää tietoa ja osaamista siitä, miten kierrätysaseman tilaa voi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisää oikeaa lajittelua kierrätysasemalla hyödyntämällä Modulo Systemin laajaa kokemusta niiden suunnittelusta.

Modulo Systems on suunnitellut vuodesta 2012 lähtien yli 25 kierrätysasemaa eri puolilla Pohjoismaita ja hankkinut siten laajan kokemuksen.

Tee vaikutus käyttäjiin ja auta meitä luomaan hyvin varusteltu ja intuitiivinen tila. Jotta kierrätyspaikka voisi saavuttaa täyden potentiaalinsa, on tärkeää, että sen pohjaratkaisu on ihanteellinen ja käyttäjäystävällinen. Antakaa meidän avustaa sijoittamaan strategisesti oikein mm. henkilöstötalot, paviljongit sekä loogisesti järkevällä tavalla jätekonttiryhmittymät ja vyöhykkeeet, joissa riittää tilaa ja jotka ovat helposti saavutettavissa.

Hyvä sijoittelu tuottaa iloisia työntekijöitä ja tyytyväisiä käyttäjiä. Mitä ihanteellisempi sijoittelu, sitä parempaa palvelua käyttäjät saavat. Oikea sijoittelu lisää saavutettavuutta esimerkiksi yksisuuntaisten ajoväylien, käyttäjä- ja kuorma-autoliikenteen eriyttämisen sekä ikääntyneiden, kävelyvaikeuksista kärsivien tai vammaisten asiakkaiden kokeman paremman käytettävyyden muodossa. Kierrätysaseman on oltava helposti kaikkien saatavilla.

Hyvä sijoittelu ei ainoastaan lisää tilan selkeyttä ja luo tyytyväisiä kävijöitä, vaan auttaa aktiivisesti minimoimaan virheellistä lajittelua. mikä on hyväksi ympäristölle.

Paranna lajittelua

Jätteiden lajittelun pitäisi olla helppoa. Suunnittelemme kierrätyspaikan ihanteellisesti toiveidenne mukaan ja varustamme henkilökunnan opastamaan käyttäjiä oikeaan lajitteluun.

Parempi lajittelu hyödyttää ympäristöä

Hyvä viestintä, hyvät opasteet ja kierrätyspaikan henkilöstön asianmukainen koulutus ovat välttämättömiä lajitteluasteen lisäämiseksi. Henkilöstötilojen oikea ja strateginen sijainti sekä hyvät opasteet. Yhdessä edistämme käyttäjien opastusta oikeaan suuntaan.

Vähemmän hukkaan heitettyä aikaa ja enemmän ohjausta

Muun muassa henkilökunnan tilojen ja muiden tärkeiden elementtien oikea ja strateginen sijainti sekä hyvä yleiskuva kierrätysasemasta tarkoittavat parempaa turvallisuutta ja enemmän aikaa sekä parempaa opastusta käyttäjille. Yhdessä edistämme käyttäjien opastusta oikeaan suuntaan.

YYVÄN ASETTELUN EDUT

  • Luo tyytyväisiä käyttäjiä
  • Lisää tilan selkeyttä
  • Parempi lajittelu hyödyttää ympäristöä
  • Vähentää jäännösjätteen määrää
  • Minimoi virhelajittelun
  • Tarjoaa osaava ja palveluhenkinen henkilökunta
  • Luo paremman lajittelukulttuurin


Valitsemalla Modulo Systemsin ja hyödyntämällä laajaa kokemustamme tämä voi auttaa sinua lisäämään käyttäjien tyytyväisyyttä, luomaan paremman lajittelukulttuurin paremman ohjauksen avulla ja minimoimaan väärinlajittelun mahdollisuuden, mikä lopulta edistää maailman kestävän kehityksen tavoitteen 12.4 saavuttamista.