INNREDNING AV PLASSEN

Brukervennlig og intuitiv innredning av plassen

Gjenvinningsstasjonene er i dag svært annerledes enn de var for bare 10–15 år siden. Avfallsmengdene stiger, og avfallsfraksjonene blir flere. Det krever økt kjennskap og knowhow til hvordan man utnytter plassen på gjenvinningsstasjonen best mulig.

Øk korrekt sortering på plassen ved å dra nytte av Modulo Systems’ lange erfaring med innredning av gjenvinningsstasjoner.

Siden 2012 har Modulo Systems innredet over 25 gjenvinningsstasjoner i hele Norden, og har derigjennom tilegnet seg mye erfaring.

Gjør en forskjell for brukerne og hjelp oss med å skape en god og intuitiv innredning av plassen. For å utnytte hele potensialet er det essensielt med en optimal og brukervennlig innredning av gjenvinningsstasjonen. La oss hjelpe med strategisk plassering av personalbygg, paviljonger mv. og en logisk plassering av fraksjoner og soner som har god plass og er enkle å komme til.

En god innredning gir glade medarbeidere og glade brukere. Jo mer optimal innredning, jo bedre service føler brukerne at de får. Med korrekt innredning økes tilgjengeligheten, f.eks. i form av ensrettet brukerkjøring, adskilt bruker- og lastebiltrafikk samt økt tilgjengelighet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Gjenvinningsstasjonen skal være lett tilgjengelig for alle.

En god innredning gir ikke bare mer oversikt og tilfredse brukere, men medvirker aktivt til minimering av feilsortering til gagn for miljøet.

Skap mer korrekt sortering

Det skal være lett å sortere avfall. Vi innreder plassen optimalt ut fra deres ønsker og lærer opp personalet, slik at de kan veilede brukerne til å sortere riktig.

Bedre sortering gagner miljøet

God kommunikasjon, skilting og korrekt opplæring av personalet på plassen er avgjørende for å øke sorteringsgraden. Korrekt og strategisk plassering av personalbygg samt god veiledning. Sammen bidrar vi til å veilede brukerne i riktig retning.

Mindre bortkastet tid og mer veiledning

Korrekt og strategisk plassering av blant annet personalbygg og andre viktige elementer sammen med god oversikt over gjenbruksstasjonen betyr større sikkerhet samt mer tid til og bedre veiledning til brukerne. Sammen bidrar vi til å veilede brukerne i riktig retning.

FORDELER VED GOD INNREDNING

  • Skaper tilfredse brukere
  • Gir bedre oversikt på plassen
  • Bedre sortering gagner miljøet
  • Reduserer mengden restavfall
  • Minimerer feilsortering
  • Gir kompetent og serviceorientert personale
  • Skaper en bedre sorteringskultur


Når dere velger Modulo Systems og benytter dere av vår lange erfaring, får dere hjelp til å skape tilfredse brukere, en bedre sorteringskultur ved hjelp av bedre veiledning, og dere minimerer sjansen for feilsortering, som i siste ende medvirker til å oppnå verdensmål 12.4.