MODULO LÖSNINGAR FÖR INDUSTRI

Modulo Systems levererar lösningar för industri- och tillverkningsföretag.
Våra lösningar kräver inget fundament, installeras enkelt och snabbt, är driftsäkra och kräver minimalt med underhåll.

Nedanför kan du läsa om våra kundspecifika lösningar som bland annat innehåller:

RAMP

Modulo Systems erbjuder snabb leverans och installation av solida och robusta modulära truckramper med halksäker beläggning, t.ex. i kombination med befintlig lastramp.

Modulo Systems prefabricerade moduler för ramper är en robust och flexibel ramplösning.
Vår lösning kräver inget fundament, bara en jämn och fast yta.
Vanligtvis består en ramp av endast 4-6 moduler och installeras enkelt med de ingjutna lyftöglorna. Installationstiden är kort, bara 3-5 timmar.

Modulo Systems truckramper kan enkelt integreras med en befintlig lastramp, precis som det också är möjligt att lägga till våra horisontella plattformsmoduler med halksäker yta.
Rampen är en framtidsriktad och flexibel lösning då den enkelt kan utvidgas, byggas om eller demonteras och monteras på annan plats.
För helårsanvändande kan värme i rampen vara ett alternativ.

Rampe

FARLIGT AVFALL

Modulo Systems levererar och monterar miljövänliga lösningar för lagring av farligt avfall.

Kompletta och nyckelfärdiga modullösningar, installerade på några dagar, samt allt inom tillbehör. Modulär lösning, en enkel och nyckelfärdig lösning:

Vår modulära lösning är fullt utrustad med spillbackar och gallerdurk, BD60-dörrar, punktautsug, EX-belysning och nöddusch.

Alla våra lösningar är fullt utrustade med:

  • Spillbackar och gallerdurk för uppsamling av spill
  • BD60 dörrar
  • Punktutsugning
  • EX belysning
  • Nöddusch med ögonsköljning

Modulerna är utformade och certifierade för lagring av farligt avfall så att det farliga avfallet separeras och lagras säkert. Modulerna byggs ihop till exakt den storlek och design som kunden önskar.

Modulen för farligt avfall levereras med botten, vilket innebär att modulen är tät och helt brandsäker.
Installationstiden är kort. Lösningen installeras med egna installatörer på 1-2 dagar. Ett fundament är inte nödvändig eftersom modulerna placeras på en befintlig solid och plan yta.

Vid ett senare behov för ökad kapacitet kan anläggningen enkelt utvidgas med ytterligare moduler.

SKYLTAR

Skyltar utvecklade för återvinningscentraler.

På dagens återvinningscentraler är god skyltning av stor betydning. Det gör att besökande snabbt hittar till rätt fraktion. Skyltarna på en återvinningscentral utsätts för hård belastning, och det är därför viktigt med en lösning som ger lång hållbarhet. Skyltarna ska i tillägg till att vara robusta också kunna erbjuda flexibilitet och möjligheter till grafisk utformning.

CONTAINERMATTAR

Modulo containermatta skyddar alla underlag mot slitage och skador från hantering av containrar.

Containermattorna är tillverkade av 100% regenererat plastmaterial med hög mekanisk hållfasthet, vilket innebär att man uppnår en hållbar och miljövänlig lösning för att skydda ytorna från slitage och skador, samtidigt som man undviker att spendera både tid och kostnader för att reparera underlaget.

Containermattan är dessutom bullerreducerande, den kan flyttas med hjälp av inbyggda lyftfästen och den behöver inte fästas på marken. Den kan enkelt och snabbt installeras av egna anställda.

Containermattan finns i storlekarna 6×2,45 meter och 7×3 meter, både med och utan styrskenor på sidorna och stoppskena i bakkant.