Industri og produktion

Modulo Beton leverer skreddersydde løsninger for industri- og produksjonsbedrifter

Maksimal fleksibilitet for fremtiden:

Miljøstasjonen kan enkelt utvides til å håndtere fremtidige avfallstyper eller økende trafikkmengder. Miljøstasjonen kan også tas ned og monteres et annet sted.

Området under plattformen kan utnyttes til:

oppbevaring av farlig avfall, kummer for avfall som blir kastet inn via sjakter på toppen av plattformen, garasje til feiemaskiner og andre kjøretøy, oppbevaring av utstyr og materialer, verksted, bruktbutikk eller til og med kontorlokaler.

Kort implementeringstid

En Modulo miljøstasjon av betong kan installeres og gjøres klar til bruk på bare 6–8 dager, slik at eksisterende miljøstasjon ikke trenger å holde stengt lenge ved modernisering. Det bidrar også til å holde prosjektkostnadene nede.

Lave omkostninger

Totalkostnadene for stasjonens levetid (TCO) er betydelig lavere enn ved tradisjonelle løsninger.

Enkelt vedlikehold

En miljøstasjon fra Modulo Beton er utformet for å kreve lite vedlikehold. For eksempel er alle gjerder og fendere montert på innstøpte beslag, slik at de kan byttes ut på bare 5–10 minutter.

Modulær

Løsningen leveres i helt valgfri størrelse. Fra store, sentrale miljøstasjoner med 30 til 40 avfallstyper, til helt små sentrumsløsninger hvor brukerne kommer på sykkel

Krever ikke fundament

En løsning fra Modulo Beton krever ikke fundament. Det er en betydelig fordel ved modernisering av de mange avfallsplassene som er plassert på deponi og fyllinger. Det bidrar også til å holde prisen nede, siden man ofte finner de store kostnadene i grunnarbeidet.

Avskrivning

En modulbasert stasjon regnes som driftsmiddel, og derfor kan den avskrives med opptil 25 % per år – i motsetning til en tradisjonell bygning, som skal avskrives med opptil 4 % per år.

Gjennomprøvd konsept

Modulo Beton har installert mer enn 500 stasjoner, og konseptet er finpusset ned til hver minste detalj. Du kan være trygg på at stasjonen kommer til å fungere slik både innbyggerne og personalet forventer.

Og sist, men ikke minst – vi leverer til avtalt tid og avtalt pris hver eneste gang!