INDRETNING AF PLADSEN

Brugervenlig og intuitiv indretning af pladsen

Genbrugspladserne i dag, er meget anderledes end de var for bare 10-15 år siden. Affaldsmængderne stiger, affaldsfraktionerne bliver flere og det kræver et øget kendskab og knowhow til hvordan man udnytter pladsen på en genbrugsstation bedst muligt.

Øg den korrekte sortering på pladsen, ved at trække på Modulo Systems store erfaring med indretning af genbrugspladser.

Siden 2012 har Modulo Systems indrettet over 25 genbrugsstationer i hele norden, og har derigennem tilegnet sig stor erfaring.

Gør en forskel for borgerne og hjælp os med at skabe en god og intuitiv indretning af pladsen. For at udnytte det fulde potentiale, er det essentielt med en optimal og brugervenlig indretning af genbrugspladsen. Lad os bistå med strategisk placering af mandskabshuse, pavilloner mv. og en logisk placering af fraktioner og zoner, som har god plads og er nemme at komme til.

En god indretning giver glade medarbejere og glade borgere. Jo mere optimal indretning, jo højere service følger borgerne de får. Med den korrekte indretning øges tilgængeligheden f.eks. i form af ensrettet brugerkørsel, adskilt bruger- og lastbiltrafik samt øget tilgængelighed for ældre, gangbesværede og handicappede. Genbrugspladsen skal være let tilgængelig for alle.

En god indretning øger ikke blot pladsens overskuelighed og skaber tilfredse borgere, men medvirker aktivt til minimering af fejlsortering til gavn for miljøet.

Øg den korrekte sortering

Det skal være let at sortere affald. Vi indretter pladsen optimalt ud fra jeres ønsker og klæder pladspersonalet på, så de kan vejlede borgerne om korrekt sortering.

Bedre sortering gavner miljøet

God kommunikation, skiltning og korrekt uddannelse af personalet på pladsen, er altafgørende for at øge sorteringsgraden. Korrekt og strategisk placering af mandskabshuse samt god guidning. Sammen bidrager vi til at borgerne bliver guidet i den rigtige retning.

Mindre spildtid og mere guidning

Korrekt og strategisk placering af blandt andet mandskabshuse og andre vigtige elementer, samt et godt overblik over genbrugsstationen betyder større sikkerhed, mere tid til borgerne, samt en bedre guidning til borgerne. Sammen bidrager vi til at borgerne bliver guidet i den rigtige retning.

FORDELE VED GOD INDRETNING

  • Skaber tilfredse borgere
  • Øger pladsens overskuelighed
  • Bedre sortering gavner miljøet
  • Nedbringer mængden af restaffald
  • Minimerer fejlsortering
  • Giver kompetent og serviceminded personale
  • Skaber en bedre sorteringskultur


Ved at vælge Modulo Systems og benytte jer af vores store erfaring, kan dette hjælpe jer til at opnå tilfredse borgere, skaber en bedre sorteringskultur via bedre guidning, minimerer chancen for fejlsortering som i sidste end er medvirkende opnåelse af verdensmål 12.4.