SKANDERBORG KOMMUNE

Hørning Gjenvinningsstasjon

Et anlegg med en komplett løsning for sikker lagring av farlig avfall. Modulo Systems har med stor suksess installert sine nyutviklede moduler for lagring av farlig avfall på Hørning gjenvinningsstasjon.

Modulene er sertifisert for sikker lagring av farlig avfall, slik at farlig avfall skilles fra og lagres sikkert. Den modulære løsningen fra Modulo Systems kan leveres i akkurat den størrelsen man ønsker ved at flere moduler kan settes sammen. De monterte modulene kan leveres med brannsikre dører med automatisk lukking, eksplosjonssikker belysning hvis det er fare for antennelse, samt med ventilasjonskanaler og ventilasjonsslanger.

Løsningen i Hørning består av 6 sammensatte moduler hvor man kan bevege seg fra en modul til en annen. Løsningen består av en dobbel dør mot kundetorget, hvor besøkerne kan levere fra seg sitt farlige avfall på en disk.

Hørning Gjenvinningsstasjon
Nydamsvej 20
8362 Hørning
Danmark

Filter by

Kort installasjonstid

Modulene ble installert, montert og fullt innredet på bare 2 dager. Innredningen består av ventilasjon, punktavsug med slanger på mindre tønner og 660 liters beholdere, trykkalarm, oppsamlingskar med gallerdørk på toppen, Ex-sikker belysning og BD60-dører.

Hørning 1
????????????????????????????????????

Spillsikre oppsamlingskar og mekanisk avtrekk

I den ene enden av løsningen er det plassert en nødutgangsdør, som bare skal benyttes av stedets personale. Spillsikre oppsamlingskar med påmontert gallerdørk er installert for å samle opp eventuelt spill/søl av farlig avfall som havner på gulvet.

Det er installert mekanisk avtrekk som suger fra ventilasjonskanaler rundt hele løsningen. Ventilasjonsslanger er montert på 15 mindre avfallstønner og 4 trykkluftdrevne 660L containere.

Belysningen består av 12 Ex-sikre armaturer som gjør det mulig å lese emballasjen for riktig sortering. Videre er løsningen utstyrt med en trykkalarm.

Farlig avfall

Det er mange typer farlig avfall, og på grunn av avfallets toksisitet er det viktig å unngå feil behandling, noe som oppnås med en Modulo Systems-løsning. Farlig avfall må derfor alltid leveres inn på Gjenvinningsstasjoner, hvor det blir plassert i riktige beholdere for videre behandling.

Sugelåg til farligt affald

Uttalelse

I våre bestrebelser for å optimalisere behandlingen av avfall har samarbeidet med Modulo Systems betydd at vi nå også kan tilby besøkere og ansatte trygg og miljøvennlig håndtering og lagring av farlig avfall.

Farlig avfall må alltid lagres trygt for både mennesker og dyr, på en måte som ikke forårsaker forurensning av omgivelsene. Modulo Systems har sørget for dette med sin modulære komplette løsning, hvor det har vært et sterkt fokus på ventilasjon i forbindelse med levering og behandling av farlig avfall, samt muligheten for å kunne flytte modulene til et annet sted dersom det er ønskelig i fremtiden.

Modulene er utstyrt med et ventilasjonssystem som suger over alle fraksjoner, noe som bidrar til forbedring av arbeidsforhold og økt sikkerhet for ansatte på stedet.

— Johnny Pedersen, Operasjonsleder, Renosyd