SKANDERBORG KOMMUN

Hørning Återvinningscentral

En plats med en komplett lösning för säker lagring av farligt avfall. Modulo Systems har med stor succé installerat sina nyutvecklade moduler för förvaring av farligt avfall vid Hørnings återvinningscentral.

Modulerna är certifierade för säker lagring av farligt avfall, så att farligt avfall separeras och lagras säkert. Den modulära FA-lösningen från Modulo Systems kan levereras i exakt den storlek man önskar genom att flera moduler monteras tillsammans. Lösningen kan levereras med brandsäkra dörrar med automatisk stängning, Ex-säker belysning om det finns risk för antändning, samt med ventilationskanaler och ventilationsslangar.

Lösningen i Hørning består av 6 sammanmonterade moduler, så att man kan gå från en modul till en annan. Lösningen består av en dubbeldörr som vetter mot kundtorget där besökarna kan placera sitt farliga avfall på en disk.

Hørning Återvinningscentral
Nydamsvej 20
8362 Hørning
Danmark

Filter by

Kort installationstid

Modulerna installerades, monterades och var komplett inredda på bara två dagar. Inredningen består av ventilation, punktsug med slangar på mindre fat och 660 liters behållare, trycklarm, spillbackar med påliggande gallerdurk, Ex-säker belysning och BD60-dörrar.

Hørning 1
????????????????????????????????????

Spillsäkra tråg och mekaniskt utsug

I ena änden av lösningen finns en nödutgångsdörr som endast personalen på platsen kan använda. Spillsäkra tråg med påmonterad gallerdurk har installerats för att samla upp det farliga avfallet som eventuellt hamnar på golvet.

Det är installerat mekaniskt utsug som suger från ventilationskanaler runt hela lösningen. Ventilationsslangar är monterade på 15 mindre avfallstunnor och 4 tryckluftsdrivna 660L-behållare.

Belysningen består av 12 Ex-säkra armaturer som gör det möjligt att läsa förpackningen för korrekt sortering. Lösningen har också trycklarm.

Farligt avfall

Det finns många typer av farligt avfall, och på grund av avfallets toxicitet är det viktigt att undvika felaktig behandling, vilket uppnås med en Modulo Systems-lösning. Farligt avfall måste därför alltid lämnas in på återvinningscentralen, där det försiktigt placeras i rätt behållare för vidare behandling.

Sugelåg til farligt affald

Utlåtande

I våra ansträngningar att särskilt optimera avfallsbehandlingen har samarbetet med Modulo Systems inneburit att vi nu också kan erbjuda besökare och anställda en säker och miljövänlig hantering och lagring av det farliga avfallet.

Farligt avfall måste alltid förvaras säkert för både människor och djur, och på ett sätt som inte orsakar förorening av omgivningen. Modulo Systems har säkerställt detta med sin modulära kompletta lösning, där det har varit starkt fokus på ventilation i samband med leverans och behandling av farligt avfall, samt möjligheten att kunna flytta modulerna till en annan plats på längre sikt.

Modulerna är utrustade med ett ventilationssystem som suger över alla fraktioner, vilket bidrar till förbättrade arbetsförhållanden och ökad säkerhet för anställda på plats.

— Johnny Pedersen, Operationschef, Renosyd