HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

Høje-Taastrup Gjenvinningsstasjon

Høje-Taastrup Gjenvinningsstasjon er en driftssikker og moderne gjenvinningsstasjon, installert på bare 8 dager.

Da den eksisterende gjenvinningsstasjonen ikke lenger levde opp til dagens krav bestemte seg Høje-Taaastrup kommune, i samarbeid med Vestforbrændingen, for å oppgradere denne slik at den ble mer brukervennlig med moderne fasiliteter og bedre trafikkflyt.

Det var viktig for kommunen at gjenvinningsstasjonen fikk bedre trafikkflyt, og dermed bedre inndeling og lettere tilgang til alle fraksjonene. Rent praktisk betydde dette at hageavfallsområdet ble utvidet, en ny hevet plattform ble installert og en ny modulbasert bygning for farlig avfall – begge levert av Modulo Systems.

Høje-Taastrup Genbrugsstation
Lervangen 1
2630 Taastrup
Danmark

Filter by

Uttalelse

Høje Tåstrup gjenvinningsstasjon trengte en oppgradering da besøkerne ved flere av containerne måtte benytte seg av trapper for å kunne komme opp i riktig høyde før de kunne kaste sitt avfall. Modulo Systems presenterte en løsning hvor brukerne kjører opp på modulene og enkelt kan kvitte seg med avfallet på grunn av nivåforskjellen.

Modulo Systems forsto våre behov og ønsker, og valget falt derfor på en løsning fra Modulo Systems. Hele prosessen fra designfasen til monteringsfasen har levd opp til våre forventninger.

— Kenneth Bøg, Vestforbrændingen

Workshop

Høje-Taastrup gjenvinningsstasjon er designet i tett samarbeid med de ansatte i Vestforbrændingen og Modulo Systems konsulenter.

Modulo Systems unike workshop involverer ansatte fra alle deler av organisasjonen, og alle deltagere føler eierskap i utformingen av den fremtidige gjenvinningsstasjon.

Professionelle konsulentydelser
Taastrup 2

Installasjon

Modulo Systems har levert en forhøyet plattforløsning med plass til 18 containere, og et modulhus for lagring av farlig avfall.

Byggearbeidet startet med at den gamle belegningssteinen på plassen ble byttet ut med ny, og at et utvidet område for hageavfall ble asfaltert.

I tillegg ble det lagt et nytt avløpssystem, og belysningen på hele området ble oppgradert. Plattformen fra Modulo Sytems, med plass til 18 containere, ble montert på toppen av det nye belegget. En ny modulbygning for farlig avfall ble også installert.

Sikkerhetsgjerder

Sikkerhetsgjerder er montert på rampemodulene og utenfor containerplassene. Ved containerplassene er det satt opp søyler for montering av kjettinger som sperrer åpningen dersom containerplassen er tom. I tillegg er det montert fendere langs modulveggen og i bakkant, som skal beskytte betongveggene mot påvirkning fra containerhåndteringen.

Høyden på modulene er 1,2 meter, med en rampe for opp- og nedkjøring. Nivåforskjellen i området blir utnyttet i den ene enden, og gir en høyde på 1,80 m fra belegningen og opp til modulkanten.

Taastrup 5
Taastrup 8

Oppbevaring av farlig avfall

Modulo Systems har også levert en modulær løsning for lagring av farlig avfall.

Løsningen består av 6 moduler og gir et gulvareal på ca. 70m2. Bygningen har to dører og fire vinduer. På gulvet er det montert oppsamlingskar med gulvrister. Løsningen er levert med mekanisk ventilasjon med punktavsug fra samtlige fraksjonene og Ex-sikker belysning.