HØJE-TAASTRUP KOMMUN

Høje-Taastrup återvinningscentral

Høje-Taastrup, en driftsäker och modern återvinningscentral, installerad på bara 8 dagar.

Høje-Taaastrup Kommun renoverade platsen i samarbete med Vestforbrændingen, eftersom den existerande återvinningscentralen inte levde upp till dagens krav. Önskemålet var att uppdatera sajten så att den blev mer användarvänlig med ett bra trafikflöde samt bättre faciliteter.

Det var viktigt för kommunen att återvinningscentralen fick ett bättre trafikflöde och därmed bättre uppdelning och lättare tillgång till alla fraktionerna. I praktiken innebar detta att trädgårdsavfallet utvidgades, att en ny upphöjd plattform installerades samt en ny modulbaserad byggnad för farligt avfall – båda levererade av Modulo Systems.

Høje-Taastrup Genbrugsstation
Lervangen 1
2630 Taastrup
Danmark

Filter by

Utlåtande

Høje Tåstrup återvinningscentral behövde en uppgradering eftersom besökarna var tvungna att använda sig av trappor vid många av containrarna för att kunna koma upp och kasta sitt avfall. Modulo Systems hade en lösning där besökarna kör upp på modulerna och lätt kan bli av med avfallet på grund av nivåskillnaden.

Modulo Systems förstod våra behov och önskemål, och valet föll därför på en lösning från Modulo Systems. Hela processen från designfasen till monteringsfasen har uppfyllt våra förväntningar.

— Kenneth Bøg, Vestforbrændingen

Workshop

Høje-Taastrup återvinningscentral har utformats i nära samarbete med de anställda i Vestforbrændingen och Modulo Systems konsulter.

Modulo Systems unika workshop involverar anställda från alla delar av organisationen, och processen gör att samtliga deltagare känner äganderätt till utformningen av den framtida återvinningscentralen.

Professionelle konsulentydelser
Taastrup 2

Installation

Modulo Systems har levererat en upphöjd ramp-lösning med plats för 18 containrar, och ett modulhus för lagring av farligt avfall.

Byggarbetet startade med att beläggningen på den existerande platsen ersattes med ny beläggningssten, samt att ett utvidgat område för trädgårdsavfall asfalterades.
Dessutom gjordes markarbeten för ett nytt avloppssystem, och belysningen på området uppgraderades.

Den upphöjda plattformen från Modulo Sytems monterades ovanpå den nya beläggningen och rymmer 18 containrar. En ny modulbyggnad för farligt avfall installerades också.

Fallskydd

Fallskydd etablerades på rampmodulerna och utanför containerbåsen. Vid containerbåsen har pelare med påmonterade spärr-kedjor satts upp för avspärrning i tillfälle det inte finns någon container på plats i containerbåset. Vidare så är det i varje containerbås monterat fendrar längs vägg och i bakkant för att skydda betongmodulerna åverkan vid containerhaneringen.

Modulernas höjd är 1,2 meter, med ramper för upp- och nedkörning. Nivåskillnaden i området utnyttjas på ena sidan av den upphöjda plattformen och den ger en höjd på 1,80 m från beläggningen och upp till rampens överkant.

Taastrup 5
Taastrup 8

Lagring av farligt avfall

Modulo Systems har också tillhandahållit en modulär lösning för farligt avfall.

Lösningen består av 6 moduler och ger en golvyta på ca. 70m2. Byggnaden har två dörrar och fyra fönster. På golvet finns uppsamlingsbackar med påmonterad gallerdurk. Lösningen levereras med mekanisk ventilation med punktutsug från samtliga fraktioner och Ex-säker belysning.