SKANDERBORG KOMMUNE

Hørning Genbrugsplads

En plads med en komplet løsning til sikker opbevaring af farligt affald. Modulo Systems har med stor succes monteret sine nyudviklede moduler for opbevaring af farligt affald på Hørning Genbrugsplads.

Modulerne er certificeret til sikker opbevaring af farligt affald, således at farligt affald separeres og opbevares forsvarligt. Modulerne fra Modulo Systems kan leveres i præcis den størrelse man ønsker, og kan sammensættes i flere moduler. De sammenbyggede moduler kan leveres med brandsikre døre med automatisk lukning, eksplosionssikker belysning såfremt der er risiko for antænding, samt med udluftningskanaler og ventilationsslanger.

Løsningen i Hørning består af 6 sammensatte moduler, således at man kan gå fra det ene modul til det andet. Løsningen består af en dobbeltdør ud mod pladsen. Her er der placeret et bord, hvor borgere kan aflevere deres ‘farlige affald’.

Hørning Genbrugsplads
Nydamsvej 20
8362 Hørning

Filter by

Kort installationstid

Modulerne blev installeret, sammensat og fuldt indrettet på kun 2 dage pr. installationssted. Indretningen bestod af ventilation, punktsug med slanger på mindre tønder og 660 liter containere, trykalarm, spildkar og elefantriste, gnistfri belysning og BD60 døre.

Hørning 1
????????????????????????????????????

Spildsikre kar og mekanisk udsugning

I den ene ende af løsningen er der placeret en nødudgangsdør, som kun betjenes af pladsmedarbejderne. Der er monteret spildsikre kar med påmonterede elefantriste til opsamling af farligt affald i gulvet.

Der er installeret mekanisk udsugning, der suger fra udluftningskanaler rundt om i hele løsningen. Der er monteret ventilationsslanger til 15 mindre affaldstønder og 4 trykluftbetjente 660L containere. Endvidere er der monteret 2 emfang.

Belysningen består af 12 gnistfri Ex-armaturer, der giver en god belysning og gør det muligt at læse emballagen for korrekt sortering. Endvidere er løsningen udstyret med en trykalarm.

Farligt affald

Der findes mange typer af farligt affald, og på grund af affaldets giftighed, er det vigtigt at undgå̊ forkert behandling, hvilket opnås med en Modulo Systems løsning. Farligt affald skal derfor altid afleveres på genbrugspladsen, hvor det omhyggeligt bliver anbragt i de rigtige beholdere til videre behandling.

Sugelåg til farligt affald

Udtalelse

I vores bestræbelser på netop at optimere affalds- ordningen, har samarbejdet med Modulo beton betydet, at vi nu også̊ kan tilbyde brugere og med- arbejdere en sikker og miljørigtig opbevaring og håndtering af farligt affald.
Farligt affald skal altid opbevares sikkert for både mennesker og dyr, på en måde hvor der ikke kan opstå̊ forurening af det omgivende miljø. Modulo beton har sikret dette med sin modulopbyggede komplette løsning, hvor der især har været stor fokus på udluftning i forbindelse med aflevering og behandling af farligt affald, samt muligheden for på sigt, at være i stand til at flytte modulerne til en anden beliggenhed.
Modulerne er udstyret med et ventilationsanlæg, som suger over alle fraktioner, hvilket bidrager til en forbedring af arbejdsvilkårene og en øget sikkerhed for medarbejderne på pladsen.

— Johnny Pedersen, Driftsleder, Renosyd