HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

Høje-Taastrup Genbrugsstation

Høje-Taastrup genbrugsstation er en driftsikker og moderne genbrugsplads, installeret på kun 8 dage.

Høje-Taaastrup kommune renoverede pladsen i samarbejde med Vestforbrændingen, da genbrugspladsen ikke levede op til nutidens krav. Det var derfor et ønske at opdatere pladsen, så den blev mere brugervenlig og fik et godt trafik-flow samt bedre faciliteter.

Det var vigtigt for kommunen at pladsen fik et bedre trafik-flow, og dermed en bedre inddeling og lettere adgang til alle fraktionerne. Det betød rent praktisk, at haveaffaldspladsen blev udvidet og at der blev monteret en ny hævet plaform samt en ny modulbaseret bygning til farligt affald – begge leveret af Modulo Systems.

Høje-Taastrup Genbrugsstation
Lervangen 1
2630 Taastrup
Danmark

Filter by

Udtalelse

Høje Tåstrup genbrugsplads havde brug for en opgradering da borgerne skulle benytte trapper til at komme af med affald i mange af fraktionerne. Modulo Systems havde løsningen hvor borgerne kører oppe på modulerne og kan nemt at komme af med affaldet på gruund af niveauforskellen.

Modulo Systems forstod vores behov og ønsker og valget faldt derfor på en løsning fra Modulo Systems. Hele processen fra designfasen til monteringsfasen har levet op til vores forventninger.

— Kenneth Bøg, Vestforbrændingen

Workshop

Høje-Taastrup genbrugsstation er blevet designet i tæt samarbejde med medarbejderne hos Vestforbrændingen og Modulo Systems rådgivere.

Modulo Systems unikke workshop inddrager medarbejderne fra alle dele af organisationen, og alle føler ejerskab i udformningen og indretningen af fremtidens genbrugsstation.

Professionelle konsulentydelser
Taastrup 2

Installation

Modulo Systems har leveret en hævet løsning med plads til 18 containere, og modulhus til opbevaring af farligt affald.

Anlægsarbejdet kunne starte med udskiftning af den gamle belægning med nye anlægningssten og asfalteret et nyt større område til haveaffald.
Derudover blev der udgravet til et nyt kloaksystem og monteret opgradering af belysningen på området.

Den hævede platform fra Modulo Sytems blev monteret oven på den nye belægning, og gav plads til 18 containere. En ny modulbaseret bygning til farligt affald blev ligeledes monteret.

Sikkerhedshegn

Der er opsat sikkerhedshegn på rampemodulerne og uden for containerebåsene. Ved containerbåsene er opsat søjler til montering af kæder såfremt der ikke står en container i båsen. Yderligere er der monteret fenderlister på sidevæggen og på endevæggen en fenderliste beklædt med to gummi fendere.

Højden på modulerne er 1,2 meter med en opkørsels og nedkørsels rampe. Niveauforskellen på området er udnyttet på den ene side af den hævet platform og det giver en højde på 1,80m fra belægning op til overkanten på modulerne.

Taastrup 5
Taastrup 8

Opbevaring af farligt affald

Modulo Systems har også leveret en modulbaseret løsning til farligt affald.

Løsningen består af 6 moduler og giver et gulvareal på ca. 70m2. Bygningen har to døre og fire vinduer. I bunden af gulvet er der monteret opsamlingsbakker med påmonterede elefantriste. Løsningen er leveret med mekanisk ventilation med punktudsugning fra fraktionerne, ligesom der også er installeret gnistfri belysning.