FAVRSKOV KOMMUN

Hammel Omlastningsstation

Under våren 2023 har Modulo Systems installerat och levererat en modulär omlastningsstation till Hammel Fjernvarme.
Omlastningsstationen består av 3 fraktioner, 14 rampmoduler och 14 plattformsmoduler, som ska fungera som ramp med plattform för lastning av avfall.

Alla installerade moduler är fogade med vår speciella tvåkomponentsfog, så att utrymmet under plattformen kan användas för förvaring osv.

Under omlastningsstationens plattform finns det cirka 150 m2 plats som kan användas för allmän förvaring samt till exempel elektronikavfall.

Omlastningsstationen är utrustad med kantbalkar, säkerhetsstängsel, portar, dörrar samt bakstopp med integrerade skrapor och fendrar.

Installeringstiden var kort och tog endast 5 arbetsdagar, och omlastningsstationen kunde tas i bruk omedelbart efter.

Innovativt bakstopp integrerat med manuellt betjänad skrapa

Det är nästan oundvikligt att det uppstår spill av avfall vid lastning från sopbilen till containern. För att eliminera detta problem har vi utvecklat en smart skrapa, som betjänas med hjälp av ett vinschspel.

I skrapan finns det integrerat en bakstopp för sopbilarna, så att sopbilen enkelt kan backa till kanten av rampen problemfritt och säkert. Framför varje av containerna finns det installerade vinschbetjänade skrapor, och på så sätt upplever kunden att avfallet rinner direkt från sopbilen till containern, och att det inte faller spill mellan containern och betongväggen.

Klicka här för att läsa och ladda ner vår broschyr om Hammel omlastningsstation.

Hammel Fjernvarmes mission och vision är:

Etablering och optimering av produktions- och distributionsanläggningar, med syfte att producera och distribuera billig och miljömässigt hållbar värme till sina kunder. För detta ska det bland annat användas bio- och matavfall, som ska användas för att generera värme. Hammel Fjernvarme hade därför behov av faciliteter för att hantera den mängd matavfall som kommer in med sopbilarna, vilket vi på Modulo Systems kunde hjälpa till att lösa.

Hammel Fjernvarme valde en omlastningsstation från Modulo Systems av flera anledningar. Här la de bland annat vikt vid:

En total lösning. Få aktörer, vilket sparar tid och gör arbetet smidigare.
Installeringstiden, som bara var på 5 arbetsdagar.
Möjligheten att utöka omlastningsstationen om det blir nödvändigt.
En flyttbar lösning som kan demonteras och eventuellt flyttas till ny plats.
Priset var naturligtvis också en faktor, eftersom omlastningsstationen kunde placeras direkt på den befintliga underlaget.
Modulo Systems expertis kring lossning av matavfall, och möjligheten att erbjuda en skrapa med integrerad bakstopp.

Modulo Systems tackar Hammel Fjernvarme för ett gott samarbete.

Hammel Omlastningsstaton
Italiensvej 1
8450 Hammel
Danmark

Filter by