FAVRSKOV KOMMUNE

Hammel Omlastestasjon

I våren 2023 har Modulo Systems installert og levert en modulær omlastestasjon til Hammel Fjernvarme. Omlastestasjonen består av 3 fraksjoner, 14 rampe-moduler og 14 plattform-moduler, som skal fungere som rampe med plattform for lasting av avfall.

Alle de installerte modulene er forseglet med vår spesielle to-komponent fugemasse, slik at plassen under plattformen kan brukes til lagring osv.

Under omlastestasjonens plattform er det ca. 150 m2 plass, som kan brukes til generell lagring samt for eksempel elektronikkavfall.

Omlastestasjonen er utstyrt med kantbjelker, sikkerhetsgjerder, porter, dører samt bakstopp med integrerte skrapere og fendere.

Installasjonstiden var kort og tok bare 5 hverdager, og omlastestasjonen kunne tas i bruk umiddelbart etter.

Innovativt bakstopp integrert med manuelt betjente skraper

Det er nesten uunngåelig at det oppstår søl av avfall ved lossing fra renovasjonsbil til container. For å eliminere dette problemet har vi utviklet en smart skraper, som betjenes ved hjelp av en vinsj.

I skraperen er det integrert et bakstopp for renovasjonsbilene, slik at renovasjonsbilen enkelt kan bakke til kanten av rampen problemfritt og sikkert. Foran hver av containerfraksjonene er det installert vinsj-styrte skrapere, og på denne måten opplever kunden at avfallet renner direkte fra renovasjonsbil til container, og at det ikke faller avfall og søl ned mellom containeren og betongveggen.

Klik her for at læse og downloade vores løsblad om Hammel omlastestation.

Hammel Fjernvarmes misjon og visjon er:

Etablering og optimalisering av produksjons- og distribusjonsanlegg, med det formål å produsere og distribuere billig og miljømessig forsvarlig varme til deres kunder. For dette skal det blant annet brukes bio- og matavfall, som skal brukes til å generere varme. Hammel Fjernvarme hadde derfor behov for fasiliteter for å håndtere den mengden matavfall som kommer inn med renovasjonsbilene, noe vi hos Modulo Systems kunne hjelpe med å løse.

Hammel Fjernvarme valgte en omlastestasjon fra Modulo Systems av flere årsaker. Her la de blant annet vekt på:

En total løsning. Få aktører, som sparer tid og gjør at arbeidet går lettere.
Installasjonstiden, som bare var på 5 hverdager.
Muligheten for å utvide omlastestasjonen hvis dette blir nødvendig.
En flyttbar løsning som kan demonteres og eventuelt flyttes til ny plassering.
Prisen var selvfølgelig også en faktor, siden omlastestasjonen kunne plasseres direkte på det eksisterende underlaget.
Modulo Systems’ ekspertise rundt lossing av matavfall, og det at vi kunne tilby en skraper med integrert bakstopp.

Modulo Systems takker Hammel Fjernvarme for et godt samarbeid.

Hammel Omlastestasjon
Italiensvej 1
8450 Hammel
Danmark

Filter by