HALLSBERG KOMMUNE

Hallsberg Gjenvinningsstasjon

Høsten 2022 sto det nye modulære gjenvinningsstasjonen i Hallsberg klart for innvielse.
Gjenvinningsstasjonen er den fjerde Modulo Systems-løsningen til Sydnärkes Kommunalförbund. Modulo Systems leverte den første Modulo-løsningen i Askersund allerede i 2017, og den andre løsningen i Fjugesta i 2021. I begynnelsen av 2022 ble vår tredje modulære gjenvinningsstasjon innviet i Laxå og nå høsten 2022 det nyeste i Hallsberg.

Sydnärkes kommunalförbund har nå gjenvinningsstasjoner fra Modulo Systems i samtlige av foreningens kommuner.

Mer enn 30 containerplasser

Det er en komplett løsning med over 30 containerplasser, byggretur, mottak og håndtering av farlig-/elektronisk avfall, lager, kontor, spisestue, garderobe- og toaletter, dobbelgarasje, stort lagerareal og et område for hageavfall.

En rekke fasiliteter

Det er 24 containerfraksjoner på selve modulløsningen. I tillegg er det et overbygd mottak for farlig-/elektronisk avfall oppe på moduldekket. Her kan besøkende levere inn sitt farlige/elektroniske avfall på et oppsatt bord, eller via tre dropboxer. Dropboxene er montert på moduldekket med et rør ned gjennom moduldekket. Avfallet som kastes her ender opp i minicontainere plassert under moduldekket.

Det er også henholdsvis 3 moduler og 2 moduler for oppbevaring av farlig avfall og elektronisk avfall under modulene. De tre modulene for farlig avfall har oppsamlingskar i gulvet i tilfelle lekkasje/søl av farlig avfall, og EX-sikkert ventilasjonsanlegg.

Personalbod, og ekstra høyde

De store maskinene på stedet kan også parkeres i en Modulo-garasje. Modulo Systems har utviklet ekstra høye moduler på 3,9 meter som skal brukes som garasjer for de høye og store maskinene. Det er også to ekstra dropbox-løsninger for andre fraksjoner. Her havner avfallet i store komprimatorcontainere. Resten av arealet under modulene brukes til oppbevaring.

Lokalene til de ansatte ved gjenvinningsstasjonen består av en to-etasjes paviljongløsning inneholdende garderobe, toaletter, vaskerom, kontor og kjøkken. I Hallsberg valgte de den større paviljongmodellen på hele 96 m2.

Justerbar og fleksibel

De har også tenkt på fremtiden da rommene under modulene er utformet med stor fleksibilitet. Mange av veggene har derfor maksimal åpning, som gjør at man fritt kan designe plassen under modulene ved å sette opp lettvegger. Det kan være til en fremtidig bruktbutikk, undervisningsrom, verksted m.m.

Hallsberg Gjenvinningsstasjon
Lertagsgatan 10
694 34 Hallsberg
Sverige

Filter by