HALLSBERG KOMMUN

Hallsberg Återvinningscentral

Hösten 2022 stod den nya modulära återvinningscentralen i Hallsberg klar för invigning.
Återvinningscentralen är den fjärde Modulo Systems-lösningen för Sydnärkes Kommunalförbund. Modulo Systems levererade den första Modulo-lösningen i Askersund redan i 2017, och den andra lösningen i Fjugesta 2021. I början av 2022 invigdes vår tredje modulära återvinningscentral i Laxå och nu på hösten 2022 den senaste i Hallsberg.

Sydnärkes Kommunalförbund har nu återvinningscentraler från Modulo Systems i samtlig av förbundets kommuner.

Mer än 30 containerplatser

Det är en helhetslösning med över 30 containerplatser, byggretur, mottagning och hantering av farligt avfall samt elektronisk avfall, kontor, matsal, omklädnings- och toalettutrymmen, dubbelgarage, en stor förrådsyta och en yta för trädgårdsavfall.

En mängd faciliteter

DDet finns 24 containerfraktioner på själva modullösningen. Dessutom finns en täckt mottagning för farligt-/elektroniskt avfall uppe på moduldäck. Här kan besökarna lämna in sitt farliga-/elektroniskt avfall på uppställt bord, eller via tre dropboxar. Dropboxarna är monterade på moduldäcket, med ett rör ner genom moduldäcket. Avfallet som kastas ned här hamnar så i minicontainrar placerade under moduldäcket.

Det finns även 3 moduler respektive 2 moduler för förvaring av farligt avfall och elektronikavfall under modulerna. De tre modulerna för farligt avfall har uppsamlingskar i tillfälle läckage/spill av farligt avfall, och ett EX-säkrat ventilationssystem.

Personalbod, och extra höjd

De stora maskinerna på platsen kan också parkeras i ett Modulo-garage. Modulo Systems har tagit fram extra höga moduler på 3,9 meter för att kunna användas som garage för de höga och stora maskinerna. Det finns också två extra dropbox-lösningar för andra fraktioner. Här hamnar avfallet i stora komprimatorcontainrar. Den resterande ytan under modulerna används för förvaring.

Lokalerna för de anställda på återvinningscentralen består av en tvåvånings paviljonglösning innehållande omklädningsrum, toalett, tvättstuga, kontor och kök. I Hallsberg valde man den större paviljongmodellen på hela 96 m2.

Justerbar och flexibel

Man har också tänkt på framtiden då rummen under modulerna är utformade med stor flexibilitet. Flera av väggarna har därför maximal öppning, vilket gör att man kan fritt kan utforma utrymmet under modulerna genom att sätta upp nya lättväggar. Det kan vara till en framtida secondhandbutik, undervisningsrum, verkstad m.m.

Hallsberg Återvinningscentral
Lertagsgatan 10
694 34 Hallsberg
Sverige

Filter by