HÄSSLEHOLMS KOMMUNE

Nybygg for farlig avfall

Vi er glade for å kunne presentere vårt seneste prosjekt i samarbeid med Hässleholms Miljö – en ny og moderne løsning for mottak og lagring av farlig avfall som setter en ny standard for bærekraft og effektivitet.

Teamet vårt har jobbet hardt for å utvikle og implementere denne innovative løsningen, som erstatter det gamle anlegget for farlig avfall og skaper en mer strømlinjeformet og brukervennlig opplevelse. Vår nye bygning for håndtering og lagring av farlig avfall er designet for å romme alle typer farlig avfall, og tilbyr problemfri avfallshåndtering for både ansatte og besøkende.

Et av hovedtrekkene i det nye bygget er etableringen av et dedikert mottaksrom hvor kundene enkelt kan levere det farlige avfallet. Vi har sørget for at området er lett tilgjengelig, intuitivt og brukervennlig, slik at kundene enkelt kan bidra til en miljøvennlig avfallshåndtering.

Bemannet kundemottak

I mottaksrommet møtes kundene av en skranke bemannet med personale som gir personlig kontakt og veiledning. Personalet sørger for at de farligere avfallstypene sorteres og oppbevares korrekt. Avfallet lagres i et dedikert lager bak disken. I lageret er det en port gjennom hvilken avfallet fraktes ut til en lasterampe når avfallet hentes for videre behandling.

En viktig faktor i vårt farlig avfallsbygg er at det er utformet med tanke på både kundenes og miljøets behov. Vi har utviklet et spesial lager hvor det farlige avfallet oppbevares til det blir hentet. Dette sikrer at farlige materialer ikke lekker ut i miljøet og at risikoen for forurensning minimeres.

Vi er veldig glade for å ha fått muligheten til å samarbeide med Hässleholms Miljö om dette spennende prosjektet. Deres fokus på bærekraft og miljøvennlig avfallshåndtering har vært en viktig drivkraft for våre innovative løsninger.

Hässleholm Gjenvinningssenter
Vankiva 9300
281 95 Vankiva
Sverige

Filter by