HÄSSLEHOLMS KOMMUN

Ny byggnad för farligt avfall

Vi är glada för att kunna presentera vårt senaste projekt i samarbete med Hässleholms Miljö – en ny och modern lösning för mottagning och lagring av farligt avfall som sätter ny standard för hållbarhet och effektivitet.

Vårt team har arbetat hårt för att utveckla och implementera denna innovativa lösning, som ersätter den gamla anläggningen för farligt avfall, och som skapar en mer strömlinjeformad och användarvänlig upplevelse. Vår nya byggnad för hantering och lagring av farligt avfall är designad för att rymma alla olika typer av farligt avfall, och erbjuder problemfri avfallshantering för både anställda och besökare.

En av nyckelfunktionerna i den nya byggnaden är etableringen av ett dedikerat mottagningsrum där kunderna enkelt kan lämna ifrån sig sitt farliga avfall. Vi har sett till att området är lättillgängligt, intuitivt och användarvänligt, så att kunderna enkelt kan bidra till en miljövänlig avfallshantering.

Bemannad kundmottagning

I mottagningsrummet möts kunderna av en disk bemannad med personal som ger personlig kontakt och vägledning. Personalen ser till att de farligare typerna av avfall sorteras och förvaras korrekt. Lagringen av avfallet sker i ett dedikerat förråd bakom disken. I förrådet finns en port genom vilken avfallet transporteras ut till en lastramp när avfallet hämtas för vidare behandling.

En viktig faktor i vår farliga avfallsbyggnad är att den är utformad med både kundernas och miljöns behov i åtanke. Vi har utvecklat ett särskilt förråd där det farliga avfallet förvaras tills det hämtas. Detta säkerställer att farliga material inte läcker ut i miljön och att risken för kontaminering minimeras.

Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att samarbeta med Hässleholms Miljö kring detta spännande projekt. Deras fokus på hållbarhet och miljövänlig avfallshantering har varit en stor drivkraft för våra innovativa lösningar.

Hässleholm Återvinningscentral
Vankiva 9300
281 95 Vankiva
Sverige

Filter by