SØNDERBORG KOMMUN

Gråsten återvinningscentral

Redan i december 2012 öppnade Sønderborg Forsyning en totalrenoverad återvinningscentral i Gråsten. Den nyrenoverade anläggningen tar emot återvunnet avfall från 10 – 15 000 hushåll i Gråstenområdet.

Gråsten återvinningscentral är framtidens återvinningscentral, där byggnaden för farligt avfall, elektronikavfall och personalbodar etc. är byggda av återvunnet material, och använder solceller på taket för uppvärmning. Containerrampen består av mobila moduler som antingen kan flyttas och användas på annan plats, eller krossas så att betongen kan återanvändas för andra ändamål.

Återvinningscentralen sätter en ny standard för innebörden av ordet återvinning. Containerrampen är uppbyggd kring Modulo Systems-konceptet med plats för 18 containrar, är trefilig, med upp- och nedkörning i vardera änden av rampen. Det finns containrar på båda sidor av lösningen som är lätta att komma åt för både besökare och anställda då den nya anläggningen har en nivåskillnad som underlättar för besökarna att kvitta sig med sitt avfall. Tidigare var dom tvungna att lyfta och kasta avfallet upp i containrarna, nu kan avfallet kastas ned i containrarna.

Gråsten Genbrugsplads
Ravnsbjergvej 4A
6300 Gråsten
Danmark

Filter by

Fakta

Moduler: 77
Höjd 150cm Fraktioner: 18
Längd: 57m
Bredd: 21m (63m)

Gråsten 4