Modulær genbrugsplads

Nøglefærdig og hurtig installation.

Løsningen har en monteringstid på 5-7 dage, og kan opstilles på langt de fleste eksisterende underlag

Den unikke og patenterede modulære genbrugsplads fra Modulo beton er opbygget af præfabrikerede moduler, som giver ubegrænsede muligheder for størrelse og sammenbygning. Afhængig af den ønskede kapacitet kan en eller flere ramper opsættes.

 De fleksible moduler kan udvides efter behov og tilmed flyttes til en ny plads.

Løsningen komplementeres med kantbjælker, hegn, styreskinner og fendere til en komplet genbrugsplads

Error: invalid imagelinks database record

Modulerne

Prefabrikerede moduler og rampemoduler

Kræver intet fundament

Modulo beton genbrugspladsen står direkte på belægningen, og rummet under pladsen udnyttes til f.eks. opbevaring og nedkastsøjler

Læs om teknikken bag her...

Modulær

Modulo beton løsningen er opbygget af standardmoduler til selve pladsen samt specielle rampemoduler. Modulerne forefindes i flere størrelser: Standardmodulerne er 3×3 m eller 3×4 m, og de  kan fås/er fremstillet som standardhøjdemål fra 1 m op til 3,25 m.

Garanti

Modulo beton yder 10 års garanti på tæring på modulerne, såfremt der er indgået en serviceaftale.

Konstruktionsklasse

Alle modulerne (rammerne) og konstruktioner er udført i aggressiv miljøklasse C35/2400.

Modulstørrelser

Modulerne forefindes i flere størrelser: Standard modulerne er 3×3 m eller 3×4 m og de laves som standard højde mål fra 1,00 m op til 3,25 m.

Belastning

Belastningen kan varieres fra 3,5 ton til 29 ton. Modulerne bærer som standard 9,5 ton belastning og er dermed tilpasset både de normale adgangskrav på 3,5 ton på de fleste genbrugspladser og lidt tungere køretøjer. Dette giver også en fremtidssikring. Ved 9,5 ton belastning er vægtykkelsen 18 cm.

Kantbjælker

Kantbjælkerne på ydersiden af modul løsningen leveres som standard i en højde på 20 cm, men dette kan ændres efter ønsker. I kantbjælkerne vil der blive udført udsparinger til vandafløb efter det aftalte design.

Overfladen

Overfladen er udført med en skridsikker belægning, der sikrer godt vejgreb ogsikker færdsel for borgerne i både regn og vintervejr.

Endevæg

Endevæg- eller gavlen er væggen, der afslutter modulet, så der er lukket ind til hele modulløsningen. Modulerne er som standard med to vægge og ved en afslutning op i mod fx en containerbås skal der som regel en tredje væg i modulet. Ved montering af en tredje væg bliver løsningen lukket af til alle sider. Denne væg er monteret før installationen.

Udsparinger i modulerne

Udsparinger i modulets vægge laves efter behov og ønsker. Vi kan lave udsparinger/døråbninger i modulvæggene,  så der er forbindelse mellem rummene, og derved udvide rummene.  Med udsparinger kan der laves døråbninger, hvor rummene kan lukkes af og indrettes til forskellige formål.

Ventilation

Ventilationshuller til modulerne designes af vores ingeniør, så de passer til både størrelsen på løsningen og dens indretning  Ventilationshullerne giver den rigtige udluftningsgennemstrømning. så fugt holdes nede.

Rampemoduler

Rampemoduler leveres også i en standardstørrelse på 3×3 m eller 3×4 m, og de varierer i antal og længde efter højden på modulerne. Her er en forenklet oversigt af længden på rampen i forhold til højde på modulerne.

Sammenbygning af modulerne

Udsparinger (huller) til samling af moduler og ramper er en del den præfabrikerede proces. Den endelige fastgørelse sker med 25mm gevindstænger og 12mm spændeplader

Trekantede moduler

Til pladsen leveres trekantede moduler, som giver mulighed for at skråstille containere på langs af modulerne. Dette giver en omkostningseffektiv løsning, med god opbevaringsplads under modulerne.

Tilpasninger og tilbehør

Prefabrikerede moduler og rampemoduler

Hegn

Det er et krav fra myndighederne, at der skal etableres et sikkerhedshegn,hvis højden overstiger de 1,50 m, hvorfor  sikkerhedshegn er en del af vores koncept.

Alle sikkerhedshegn er fremstillet i fuldgalvaniseret stål og omgiver den hævede plads. Hegn leveres i 3 eller 4 meters længde afhængig af modulets længde. Standardhøjden er 1 m, men kan leveres i forskellige højder. På hegnet er der monteret beslag i benene på hegnet. Beslagene bliver boltet ned i betonkantbjælken på modulet. Hegnet er lavet i en stærk stålkonstruktion og galvaniseret.

I vores sortiment er der faste hegn, rampehegn og åbne hegn. De faste hegn og rampehegn er stationære og kan ikke åbnes. De åbne hegn kan åbnes på midten ud til både venstre og højre side og fastgøres på nabohegnet. Det giver muligheden for nemmere at komme af med affaldet.

Slidsker

En manuel slidske af galvaniseret stål beskytter brugerne af genbrugspladsen mod faldulykker og forhindrer spild mellem modul og container. Når slidskerne er slået op, kan de også benyttes til markering af lukket container. Slidsker leveres i mål, der passer til længden på containerne.

Fendere

Fendere beskytter betonmodulerne mod skader i forbindelse med håndteringen af containerne. Fendere leveres i forskellige løsninger som træ, nylon, plastiklister eller gummibagstopper. Billedet viser en måde at placere og montere en træfender på.

Styreskinner til containere

Placering og afhentning af containere lettes via styreskinner, som yderligere beskytter underlaget.

Modulo beton leverer 2 helt forskellige alternativer. Skyreskinner enten i galvaniseret stål, eller genindvundet PE plast

Placering og afhentning af containere lettes via styreskinner, som yderligere beskytter underlaget. Containeren glider ind i styreskinnen og bliver stoppet af en stålkantstop på styreskinnen. Styreskinnerne bliver leveret tilpasset til de forskellige modeller af containere. Styreskinnerne er af galvaniseret stål og kan boltes fast i både asfalt og betonunderlag.

Fleksibelt og flytbart underlag der beskytter asfalten mod slitage og samtidig dæmper støj fra håndtering af containeren. Modulo container mat er udført i selvhelende High Molecular Polyethylene med høj mekanisk styrke hvor småskader reparerer sig selv. Modulo container mat kan flyttes for rengøring og vedligeholdelse

Døre og porte

Døre og porte giver en god beskyttelse mod træk, fugt, støv og snavs. Hurtig åbning og lukning optimerer trafik-flowet, giver et bedre indemiljø og sparer energi. Det giver også en sikkerhed, at der kan aflåses og dermed sikres  mod tyveri. Udvalget af døre og porte er beskrevet i nedenstående.

 Standarddøre: Udvendige og indvendige døre i forskellige størrelser med kam med mulighed for låsekasse.

 Brandsikre døre: BS60 udvendige og indvendige døre, der lever op til brandkravene.

I Modulo beton konceptet tilbydes også moduler, der kan benyttes til specialaffald, hvor brandsikrede døre til opbevaringsrummet under platformen er et lovkrav.

Porte: Der er mulighed for at levere almindelige porte eller hurtige porte i forskellige størrelser. Mere præcise port løsninger præsenteres/besluttes i designprocessen.

Truckramper med varme

Varme i ramperne

Det er ligeledes muligt at tilkøbe indstøbte varmekabler, der automatisk og afhængig af temperaturen holder platform og ramper fri for sne og is.

Mandskabshus

Der er en fordel at placere mandskabshuset oppe på modulløsningen, da dette giver jeres pladsfolk et godt overblik ud over hele pladsen/området.

Modulo beton har samarbejdspartnere, der kan levere præfabrikerede mandskabshuse. Disse bliver leveret til pladsen og skal blot have tilført elektricitet og vand.

Der er også mulighed for skræddersyede løsninger, hvor mandskabshuset bliver bygget efter jeres ønsker. Dette vil blive præsenteret i design processen.

Skilte

På dagens genbrugsplads er det yderst vigtig med en god skiltning. Det betyder at de besøgende hurtigt finder de rigtige sorteringer. Genbrugspladsen er et hårdt belastet område at skilte, så det er vigtigt med en løsning, der sikrer lang holdbarhed. Skiltene skal samtidig tilbyde eksibilitet, grafiske muligheder og robusthed.

Moduler for hårde hvidevarer og genbrug

Modulo beton tilbyder et koncept bestående af 2 moduler hvor der kan opsættes en skibscontainer med aflåselige døre til hårde hvidevarer. Dette gør at hvidevarerne kan aflæsses direkte på platformen eller rampen. Borgerne sætter dem selv på plads i containeren, og krogbilen kan derefter afhente. En optimal løsning for såvel borgerne og medarbejderne på pladsen. Borgerne kan aflevere alt affald oppe på rampen, og medar- bejderne slipper for at håndtere de tunge hårde hvidevarer. Sidst men ikke mindst giver det en æstetisk og ryddelig plads.

Sakselift

I forbindelse med modtagelse af farligt affald oppe på pladsen, og senere transport til opbevaringsrummet har vi nu integreret en fragtelevator der tager affaldet direkte ned i de specialdesignede opbevaringsrum til farligt affald

Belysning

I samarbejde med Philips Lightning tilbyder vi moderne, fremtidsrettede belysningsløsninger, der giver effektiv og æstetisk belysning af pladserne og tilkørselsanlæg.

LED-belysningen af genbrugspladsen giver betydelige reduktioner af såvel energiforbrug som CO2-udslip i forhold til traditionelle belysningsløsninger. LED-lyskildernes levetid på ca. 60.000 timer mod traditionelle lyskilders ca. 10.000 timer betyder samtidig et markant mindre behov for vedligeholdelse. Med en årlig brændetid på ca. 4.000 timer svarer levetiden således til 15 år. Endelig giver det hvide lys en mere præcis og behagelig oplevelse af omgivelserne.

Udnyttelse af pladsen under modulerne

Modulo beton har konceptet 100 % over & 100 % under. I modsætning til traditionelle udformninger på genbrugspladser kan pladsen under Modulo betons modulære platform udnyttes 100 %. Det vil sige, at rummene under modul loftet kan benyttes til forskellige formål.

De indvendige mål afhænger naturligvis af,  hvilke modulstørrelser der bliver valgt til i projektet.

Modulerne er designet, så der altid er åbent mellem modulerne; modulene har kun to sider, hvorfor den naturlige rumudformning er lange og smalle rum. Der er mulighed for lave udsparinger i modulsiden, så der kan laves større rum og rumfordeling med døråbninger. Der er fuget imellem modulerne for at holde regnvand ude. Derudover er der udluftningshuller i modulerne til ventilation så der ikke dannes kondensvand.

Opbevaringsrummene under den modulære platform kan feks. anvendes til nedenstående formål:

Farligt affald

Modulet til farligt affald er certificeret til sikker og separat opbevaring af af farligt affald.. Modulet er et standard Modulo beton modul med den forskel fra de andre moduler, at det leveres  med bund. Disse moduler er således tætte og brandsikre. Se mere under menupunktet “Farligt affald”.

Containere og beholdere under platformen

At EnviroPac’s komprimator kan placeres under platformen, således at vognmanden kun skal afhente den løse container. Dette reducerer omkostningerne, da kun containeren skal transporteres; yderligere holdes indholdet af containeren tørt, og vægten reduceres.

EnviroPac underground indkast kan monteres oven på moduldækket, og affald som fx. aviser, plasticflasker mv. vil blive omsamlet under dækket.

Toilet-og omklædning

Modulo beton har udviklet præfabrikerede omklædnings- og toilet- moduler til den modulære genbrugsplads. Modulerne er

20 kvadratmeter og indeholder separat toilet, bad og omklædning. Modulerne installeres – som resten af genbrugsstationen på en dag eller to.

Eller er det stort set kun fantasien der sætter grænsen. Vi har udført rum med rigtig mange former for anvendelse. f.eks. opbevaring af containere, tønder, skilte, tøsalt mv.værksted, garage for køretøjer

Designprocessen

Designprocessen varer kun  et par dage, hvorefter I har 2D- og 3D-tegninger af en mulig løsning for en ny genbrugsplads.

Grundplanstegning

Vi skal kun bruge en grundtegning af området samt information om jeres ønsker og behov. Det vil typisk være undergrundtype/underlag, trafikvolume/besøgstal, ind- og udkørselsveje, antal af fraktioner samt ønsker til og behov for udnyttelse af pladsen under modulerne. Vi skal have tegningen enten i AutoCAD- eller PDF-format.

Designforslag

Vores arkitekter og ingeniører udarbejder efterfølgende to til tre designforslag, hvorefter vi i samarbejde med jer vælger den bedste løsning. Der vil altid være justeringer i denne proces med det formål at finde frem til den løsning, der passer til jeres ønsker og krav til en fremtidig genbrugsplads.

Visualisering

Når 2D-tegningen er på plads, udarbejder vi 3D-tegninger, som giver jer  et realistisk billede af Modulo beton genbrugspladsen. Dette er et godt værktøj til at få det endelige billede af pladsen og et helhedsindtryk af hele området. Tegningerne kan også bruges i beslutningsprocessen hvor ledelsen, bestyrelsen eller andre instanser skal have et indblik i et Modulo beton koncept og måske efterfølgende tage en beslutning.

Krav til pladsen hvor der skal installeres moduler

Moduler kan typisk installeres på det eksisterende underlag, blot det er noglelunde jævnt

Underlag

Modulerne opsættes på et stabilt og passende underlag – typisk asfalt eller SF-sten. Der kræves ikke fundament under modulerne ved en forholdsvis stabil undergrund. Modulerne er spændt sammen med store spændeskiver og bolte som en samlet løsning, hvilket i sig selv  sikrer stabiliteten.

Grunden skal have en bæreevne på 1,6Kg/cm2

Hvis der er tale om store sætninger, skal der overvejes en eller anden form for fundament under Modulo-beton løsningen. Det kan f.eks. være på tidligere vandområder med ustabil undergrund.

Der fortrækkes også en hældning på underlaget, så regnvand kan løbe væk fra modulerne. En hældning på 1 – 2,5 % er vores anbefaling.

Produktion og installation

Produktionsfasen varer 6-8 uger, hvorefter monteringen kan påbegyndes umiddelbart

Produktion af modulerne

Produktionen foregår på en af vores underleverandørs elementfabrikker. Vores underleverandører er alle ISO- certificeret.

Modulerne bliver produceret i forme, som er udformet efter vores Modulo beton tegninger og mål. Produktionstiden er fra 5-10 uger alt efter størrelsen af ordren.

Transport

Transport af betonmodulerne foregår på lastbil. Lastbilerne leverer modulerne i den rækkefølge, som de skal installeres.

Installation

Modulerne læsses af lastbilerne med en mobilkran og opstilles i henhold til den udarbejdede tegning. Efter at mobilkranen har opsat modulerne, monteres alle de afsluttende detaljer, der giver den samlede finish.

De afsluttende detaljer er fendere, styreskinner, sikkerhedshegn, døre osv. Vi afslutter til sidst med at fuge mellem modulerne, så der er vandtæt under modulerne.

Monteringstiden er igen afhængig af projektets størrelse med en tidshorisont på 3-7 dage.

Installation

Til højre ses et eksempel på en Modulo beton installation. Den nye genbrugsplads hos Remiks i Tromsø, Norge blev installeret på bare 5 dage. Vi taler om 5 dage fra bar mark til åbning for borgerne. Filmen er en “timelapse” video, hvor kameraet tager et billede hvert minut.