Kierrätysasema ilman perustuksia

Modulo beton -kierrätysasema kootaan asennuspaikalla. 

 

Perinteisen kierrätysaseman rakentaminen

Perinteinen kierrätysasema toteutetaan käyttämällä perustuksille asennettuja L-elementtejä. Ajoradan alainen tila on täytetty.

Modulo beton -kierrätysaseman rakentaminen

Modulo beton -kierrätysaseman alle jäävä tila voidaan hyödyntää säilytystilana tai jätesäiliöitä varten.

Modulo beton -kierrätysasema kootaan asennuspaikalla – tekniset tiedot

 

Jotta Modulo beton -kierrätysaseman painon jakautuminen ymmärretään, on perehdyttävä kierrätysaseman perustana toimivan tierakenteen tekniikkaan. Sen ansiosta pinnoite kestää säiliöitä noutavien kuorma-autojen painon.

Kierrätysaseman alapuolinen tierakenne koostuu sitomattomista materiaaleista (sora ja vakaa sora), joiden pinnalla on sitovia materiaaleja (betoniasfalttia tai pinnoituskivimurskaa).

Tierakenne koostuu useista tiivistetyistä kerroksista. Ensin perustasora, jonka päällä vakauttava sora, kantava kerros ja kulutuskerros.

Kuorma-autojen paino

Kuorma-autojen paino jakautuu akseleille ja pyörille. Koko akselin paino jakautuu kahdelle tai neljälle pyörälle. Kierrätysasemilla käytettävä pinnoite mitoitetaan tavallisesti 13 tonnin akselipainolle.

Painon jakautuminen pienelle alueelle

Pyörä painautuu melko pienelle alueelle, jonka koko vastaa muutaman kämmenen pinta-alaa.

Kantavuuden mittayksikkö on MPa.

Tierakenteen kantavuuden mittayksikkö on MPa. Kantavuus kuvaa painoa ja tiellä ajavien ajoneuvojen aiheuttamia voimia. Kaksoispyörillä tai supersingle-renkailla varustettu akselipainoltaan  13 tonnin kuorma-auto aiheuttaa 0,66 Mpa:n voiman.

 

Paino jakautuu

Pintaan kohdistuva kuormitus kohdistuu pinnoitteen kautta alustaan.  Keskimääräinen kuormitus jakautuu 45 asteen kulmassa pinnoitteen läpi.

Modulo beton -moduulit saavat painon jakautumaan erittäin laajalle alueelle.

 

Modulo beton -moduulit painavat 8–13 tonnia. Jalkojen paksuus on 18 cm ja pituus 3 metriä. Kahden jalan kautta kohdistuva paino jakautuu 10 800 cm2:n alueelle, jolloin paine on 1,1 kg/cm2.

Kuvassa näkyvän kuorma-auton akselipaino on 13 tonnia. Kuorma-auton kunkin neljän pyörän kosketuspinta tiehen on noin 600 cm2. Tällöin kokonaiskosketuspinta on 2 400 cm2, joten paine on 5,4kg/cm2.

Entä kun autolla ajetaan kierrätysaseman katolle?

 

Moduulit on kiinnitetty toisiinsa vankoilla kiinnikkeillä, joten voima (auton tasoon kohdistava kuormitus) jakautuu useille moduuleille.

Ajoneuvon aiheuttama kuormitus jakautuu useille moduuleille, yleensä 3–5 moduulille!

Jos kookas 3 500 kg painava pakettiauto on vain kahden moduulin varassa, niiden pinnoitteeseen kohdistama paine nousee 1,1 kg/cm2:stä 1,27 kg/cm2:iin, eli vain 15 %.

Kierrätysaseman perustana toimiva tierakenne on mitoitettu painetta 5,4 kg/cm2 varten.

Johtopäätös

 

Jos alue kestää kuorma-autoja, se kestää myös Modulo beton -kierrätysasemaa. Siksi Modulo beton -konsepti soveltuu erityisesti täyttömaita varten, kun halutaan välttää maahan vajoamista.