Genbrugsplads uden fundament

Modulo beton genbrugspladsen opstilles direkte på pladsen 

 

Opbygning af en traditionel genbrugsplads

Den traditionelle plads er opbygget med L-elementer på fundament, med opfyld under kørebanen

Opbygning af en Modulo beton genbrugsplads

Modulo beton genbrugspladsen står direkte på belægningen, og rummet under pladsen udnyttes til f.eks. opbevaring og nedkastsøjler

Modulo beton genbrugspladsen opstilles direkte på pladsen – Den tekniske forklaring

 

For at forstå hvordan vægten fra en Modulo beton genbrugsplads er opbygget, skal vi lidt ned i teknikken bag opbygningen af en “vejkase” som er det underlag der lavet under en genbrugsplads, for at belægningen kan holde til trafikken fra de lastbiler der afhenter containere.

Under genbrugspladsen belægning er der konstrueret en “vejkasse” som er den tekniske betegnelse for opbygningen med kombinationen af ubundne materialer (Grus og stabilgrus) og bundende materialer øverst (Betonasfalt eller belægningssten)

Vejkassen er som regel opbygget af flere komprimerede lag. Først bundgrus, derefter et lag stabilgrus, så kommer bærelaget, før der endelig afsluttes med et slidlag

Lastbilernes vægt

Lastbilens vægt fordeles gennem akslerne ud på hjulene, som trykker hele akslens vægt fordelt på de 2 eller 4 hjul. Belægningen på en typisk genbrugsplads er sædvanligvis dimensioneret til lastbiler med 13t akseltryk

Vægtens fordeles på en lille flade

Hjulet trykker på en relativ lille flade – ikke meget større end et par håndflader

Bæreevne måles i Mpa

Vejkassens bæreevne måles i Mpa. Bæreevnen skal reflektere vægten og kræfterne af de køretøjer der bliver anvendt på vejen. En lastbil med tvillingehjul eller supersingledæk på en 13t aksel trykker med 0,66 Mpa

 

Trykket fordeles

Fra overfladen fordeler belastningen sig ned gennem belægningen til underbunden.  Den gennemsnitlige belastning kan uden større fejl baseres på en belastningsfordeling under 45°, altså fordelt efter en keglestub ned gennem belægningen.

Modulo beton modulerne fordeler vægten over en meget stor flade

 

Hvert Modulo beton modul vejer mellem 8 og 13t. Benene er 18cm tykke og 3 m lange. Det giver en samlet trykflade for de 2 ben på 10.800 cm2 – hvilket svarer til et tryk på 1,1 kg/cm2

Lastbilen ovenfor (Som pladsen er dimensioneret til) har et akseltryk på 13t. de 4 hjul på lastbilen har hver en kontaktfalde på ca. 600cm2. 4 hjul af 600cm2 giver 2.400 cm2 – hvilket svarer til 5,4kg/cm2

Hvad så når der kommer biler op på pladsen?

 

Modulerne er skruet sammen med kraftige beslag, således at krafterne (belastningen fra bilerne på platformen) fordeles ud over flere moduler.

En køretøjs belastning vil altid fordele sig over flere moduler. typisk 3-5 moduler!

Hvis en stor varebil på 3.500kg holder på kun 2 moduler, så vil modulets tryk på belægningen stige fra 1,1 kg/cm2 til 1,27 kg/cm2 – altså kun en forøgelse på 15%

Husk at vejkassen som genbrugspladsen hviler på er dimensioneret til 5,4 kg/cm2!

Konklusion

 

Kører der lastbiler på pladsen nu, kan der også stå en Modulo beton genbrugsplads. Modulo beton konceptet er særdeles velegnet til genbrugspladser der ligger på gamle fyldpladser, hvor man helst vil undgå at skulle gå i jorden.