GENBRUGSPLADS UDEN FUNDAMENT

Modulo Systems genbrugsplads uden fundament opstilles direkte på pladsen.

Skærmbillede-2017-02-08-13.12.07

Opbygning af en traditionel genbrugsplads

Den traditionelle plads er opbygget med L-elementer på fundament, med opfyld under kørebanen.

Skærmbillede 2017-02-08 13.13.13

Opbygning af en Modulo genbrugsplads

Modulo Systems genbrugsplads uden fundament står direkte på belægningen, og rummet under pladsen udnyttes til f.eks. opbevaring og nedkastsøjler.

DEN TEKNISKE FORKLARING

Modulo Systems genbrugspladsen opstilles direkte på pladsen. For at forstå hvordan vægten fra en Modulo Systems genbrugsplads er opbygget, skal vi lidt ned i teknikken bag opbygningen af en “vejkase” som er det underlag der lavet under en genbrugsplads, for at belægningen kan holde til trafikken fra de lastbiler der afhenter containere.

Under genbrugspladsen belægning er der konstrueret en “vejkasse” som er den tekniske betegnelse for opbygningen med kombinationen af ubundne materialer (grus og stabilgrus) og bundende materialer øverst (betonasfalt eller belægningssten).

Vejkassen er som regel opbygget af flere komprimerede lag. Først bundgrus, derefter et lag stabilgrus, så kommer bærelaget, før der endelig afsluttes med et slidlag.

Lastbilernes vægt

Lastbilernes vægt

Lastbilens vægt fordeles gennem akslerne ud på hjulene, som trykker hele akslens vægt fordelt på de 2 eller 4 hjul. Belægningen på en typisk genbrugsplads er sædvanligvis dimensioneret til lastbiler med 13t akseltryk.

Vægtfordeling

Vægten fordeles på en lille flade

Hjulet trykker på en relativ lille flade – ikke meget større end et par håndflader.

Bæreevne

Bæreevne måles i Mpa

Vejkassens bæreevne måles i Mpa. Bæreevnen skal reflektere vægten og kræfterne af de køretøjer der bliver anvendt på vejen. En lastbil med tvillingehjul eller supersingledæk på en 13t aksel trykker med 0,66 Mpa.

Trykfordeling

Trykket fordeles

Fra overfladen fordeler belastningen sig ned gennem belægningen til underbunden.  Den gennemsnitlige belastning kan uden større fejl baseres på en belastningsfordeling under 45°,  fordelt efter en keglestub ned gennem belægningen.

MODULERNE FORDELER VÆGTEN OVER EN STOR FLADE

Hvert Modulo Systems modul vejer mellem 8 og 13t. Benene er 18 cm tykke og 3 m lange. Det giver en samlet trykflade for de 2 ben på 10.800 cm2 – hvilket svarer til et tryk på 1,1 kg/cm2.

Lastbilen ovenfor (som pladsen er dimensioneret til) har et akseltryk på 13t. de 4 hjul på lastbilen har hver en kontaktfalde på ca. 600cm2. 4 hjul af 600 cm2 giver 2.400 cm2 – hvilket svarer til 5,4 kg/cm2.

Hvad når der kommer biler op på pladsen?

Modulerne er skruet sammen med kraftige beslag, så kræfterne (belastningen fra biler på platformen) fordeles ud over flere moduler.  En køretøjs belastning vil altid fordele sig over flere moduler – typisk 3-5 moduler.

Hvis en stor varebil på 3.500 kg holder på kun 2 moduler, vil modulets tryk på belægningen stige fra 1,1 kg/cm2 til 1,27 kg/cm2 – altså kun en forøgelse på 15%.

Husk at selve vejkassen som genbrugspladsen hviler på, er dimensioneret til 5,4 kg/cm2!

KONKLUSION

Kører der lastbiler på pladsen nu, kan der også stå en Modulo Systems genbrugsplads uden fundament. Modulo Systems konceptet er særdeles velegnet til genbrugspladser der ligger på gamle fyldpladser, hvor man helst vil undgå at skulle gå i jorden. Du kan læse mere om vores modulære genbrugspladser her.