Klik på nedenstående og læs vores nye profilbrochure.

[dflip id=”48675″][/dflip]

Klik her for at downloade brochuren.

Grøn_pil

Fremtidens genbrugsplads

Vi designer, producerer og installerer fleksible og visionære genbrugspladser.

Modulo Systems er mere end bare grå beton, og for os er bæredygtige løsninger og omtanke for miljøet, vigtige parametre for os når vi designer, producerer og installerer vores genbrugspladser. Grundlæggende består vores unikke koncept af præfabrikerede betonmoduler, og sammen med vores dygtige arkitekter, skaber vi fremtidssikre genbrugspladser, hvor der udover udformning, funktionel indretning og en høj brugervenlighed, også er stor fokus på æstetisk arkitektur.

Med kort installationstid og vores professionelle viden på området, er I med os som totalleverandør, altid sikret en yderst økonomisk, fleksibel og miljørigtig genbrugsplads.

Vi understøtter altid den langsigtede affaldsvision og strategi på bæredygtighedsområdet. Vi har derfor altid fokus på genanvendelse, høj brugervenlighed og intuitiv indretning, så det i fremtiden er nemt for både borgere og medarbejdere at affaldssortere.

Beton behøver ikke være gråt og kedeligt!

Bare fordi vi bygger i beton, betyder det ikke at vi ikke har fokus på mere og andet end det. En genbrugsplads-løsning fra Modulo Systems handler ikke bare om at levere en modulær genbrugsplads, opbygget af præfabrikerede betonmoduler.

Æstetikken er altid i fokus. Betonelementerne er blot grundpillerne i vores unikke produkt, og for os handler det om at skabe en helhed, som både imødekommer kundens behov, som også rent æstetisk passer ind i det omgivende miljø.

Vi lægger stor vægt på at design, brugervenlighed og æstetik går hånd i hånd, og har leveret flere løsninger hvor netop det æstetiske har været prioriteret højt. Et besøg på fremtidens genbrugsplads skal være en totaloplevelse for brugeren. Det sker gennem nytænkning og kreativitet, og det visuelle udtryk er blot et af vores primære fokusområder.

Miljøvenlig beton

Hos Modulo Systems understøtter vi Svensk Beton Standard SS137003:2021 og dens klassifikationer for klimaforbedret beton. Vi har indført en række tiltag og foranstaltninger, som bidrager til at vores beton er mere miljøvenligt. I henhold til den svenske standard, er vores betonmoduler fremstillet af materialer og teknikker, med et lavere CO2 udslip end traditionel beton.

I tæt samarbejde med vores svenske betonfabrik, har vi udskiftet vores traditionelle beton med alternative bindemidler og teknikker, som f.eks. slagger eller flyveaske. Alt sammen restprodukter fra andre industrielle processer der giver betonen et lavere CO2 udslip.

En genbrugsplads skal være for alle

En god indretning giver glade medarbejdere og glade borgere. Jo mere optimal indretning, jo højere service følger borgerne de får. Genbrugspladsen skal være let tilgængelig for alle, og en god indretning øger ikke blot pladsens overskuelighed og skaber tilfredse borgere, men medvirker aktivt til minimering af fejlsortering til gavn for miljøet.

Udover øget tilgængelighed og optimal indretning, informativ skiltning og etablering af områder til direkte genbrug, værksteder mv. – skaber vi også de perfekte rammer for vidensdeling om bæredygtig udvikling og undervisning om affald, genbrugssortering og miljø, bl.a. i form af etablering af innovative og informative showrooms og læringsrum for kommunens borgere, skoleklasser m.v.

Dygtige og erfarne samarbejdspartnere

I samarbejde med dygtige arkitekter imødekommer vi ønsker om:

  • Beklædning af facader.
  • Belysning og overdækning.
  • Grønne arealer og søer.
  • Maling af betonoverflader.
  • Beplantning og anlægsarbejder.
  • Upcycled kunst og facader.
  • Grønne tagflader.
  • Isætning af døre og vinduer i moduler.
  • Genbrugsbutikker, undervisnings- og formidlingslokaler.