SKANDERBORG KOMMUNE

Galten Genbrugsplads

Modulo Systems har med stor succes, monteret sine nyudviklede moduler for opbevaring af farligt affald på Galten Genbrugsplads.

Modulerne er certificeret til sikker opbevaring af farligt affald, således at farligt affald separeres og opbevares forsvarligt. Modulerne kan leveres i præcis den størrelse man ønsker, og kan sammensættes i flere moduler. De sammenbyggede moduler kan leveres med brandsikre døre med automatisk lukning, eksplosionssikker belysning såfremt der er risiko for antænding, samt med udluftningskanaler og ventilationsslanger.

Løsningen i Galten består af i alt 6 moduler, som er slået sammen, således at man kan gå fra det éne modul til det andet. Galten løsningen har et totalt indvendigt mål på ca. 70 cm2 og en frihøjde på 2,95 m. Løsningen består af en dobbeltdør ud i mod pladsen. Her er der placeret et bord, hvor borgerne kan aflevere deres “farlige affald”. Herefter vil pladsmedarbejderen sortere affaldet.

I den éne ende af løsningen er der placeret en nødudgangsdør, som kun betjenes af pladsmedarbejderne. Der er monteret spildsikre kar med ‘påmonterede’ elefantriste til opsamling af farligt affald. Disse kan nemt tages ud og rengøres. Der er installeret mekanisk udsugning, der suger fra udluftningskanaler rundt om i hele løsningen. Der er monteret ventilationsslanger til 15 mindre affaldstønder og 4 trykluftbetjente 660L containere. Endvidere er der monteret 2 emfang.

Belysningen består af 12 gnistfri Ex-armaturer, der giver en god belysning og gør det muligt at læse emballagen for korrekt sortering. Sidst, men ikke mindst, er løsningen udstyret med en trykalarm. Der findes mange typer af farligt affald, og på grund af affaldets giftighed, er det vigtigt at undgå forkert behandling. Farligt affald skal derfor altid afleveres på genbrugspladsen, hvor det omhyggeligt bliver anbragt i de rigtige beholdere til videre behandling.

Galten Genbrugsplads
Hjaltevej 24
8464 Galten

Filter by

Udtalelse

I vores bestræbelser på at optimere affaldsordningen, har samarbejdet med Modulo Systems betydet, at vi nu også kan tilbyde brugere og medarbejdere en sikker og miljørigtig opbevaring og håndtering af farligt affald.

Farligt affald skal altid opbevares sikkert for mennesker og dyr, på en måde hvor der ikke kan opstå forurening af det omgivende miljø. Modulo Systems har sikret dette med sin modulopbyggede komplette løsning, hvor der især har været stor fokus på udluftning i forbindelse med aflevering og behandling af farligt affald, samt muligheden for på sigt, at flytte modulerne til en anden beliggenhed.

Modulerne er udstyret med et ventilationsanlæg, som suger over alle fraktioner, hvilket har bidraget til en forbedring af arbejdsvilkårene og en øget sikkerhed for medarbejderne på pladsen.

— Johnny Pedersen, Renosyd

xxx

xxx

Galten 6