SKANDERBORG KOMMUNE

Galten Gjenvinningsstasjon

Modulo Systems har med stor suksess installert sine nyutviklede moduler for lagring av farlig avfall på Galten gjenvinningsstasjon.

Modulene er sertifisert for sikker lagring av farlig avfall, slik at farlig avfall skilles fra annet avfall og lagres sikkert. Løsningen for farlig avfall kan leveres i akkurat den størrelse og utforming man måtte ønske ved at man setter sammen flere moduler. Modulene kan leveres med brannsikre dører med automatisk lukking, ex-sikker belysning og ventilasjon.

Løsningen i Galten består av totalt 6 moduler, som er slått sammen slik at man kan bevege seg fra en modul til en annen. Den er på totalt ca. 70cm2, med en takhøyde på 2,95m. Løsningen består av en dobbeltdør ut mot plassen, hvor det er plassert et bord hvor brukerne kan levere inn sitt farlige avfall som senere blir sortert av de ansatte.

I den ene enden av løsningen er det plassert en nødutgang, slik at personalet har en rømningsvei i tilfelle brann. Spillsikre kar med påmontert gallerdurk samler opp eventuelt spill/søl av farlig avfall. Disse kan enkelt fjernes og rengjøres. Det er installert mekanisk avtrekk som suger fra ventilasjonskanaler rundt hele løsningen. Ventilasjonsslanger er montert på 15 mindre avfallstønner og 4 trykkluftdrevne 660L containere. I tillegg er det montert 2 skjermer med avsug.

Belysningen består av 12 Ex-sikre armaturer som gir god belysning og gjør det mulig å lese emballasjen for riktig sortering. Sist men ikke minst er løsningen utstyrt med trykkalarm. Det er mange typer farlig avfall, og på grunn av avfallets toksisitet er det viktig å unngå feil behandling. Farlig avfall må derfor alltid leveres inn på en gjenvinningsstasjon hvor det blir nøye gjennomgått og plassert i riktige beholdere for videre behandling.

Galten Genbrugsplads
Hjaltevej 24
8464 Galten
Danmark

Filter by

Uttalelse

I vårt arbeid for å optimalisere avfallshåndteringssystemet har samarbeidet med Modulo Systems betydd at vi nå også kan tilby våre besøkere ansatte trygg og miljøvennlig lagring og håndtering av det farlige avfallet.

Farlig avfall må alltid lagres trygt for mennesker og dyr, og på en måte som gjør at det ikke kan forurense omgivelsene. Modulo Systems har sørget for dette med sin modulære komplette løsning, hvor det er spesielt fokus på ventilasjon i forbindelse med levering og behandling av farlig avfall. I tillegg så har vi nå på litt lenger sikt også muligheten for å flytte modulene til et annet sted.

Modulene er utstyrt med et ventilasjonssystem som suger fra alle fraksjoner, noe som har bidratt til forbedring av arbeidsforholdene og økt sikkerhet for de ansatte på stedet.

xxx

xxx

Galten 6