SKANDERBORG KOMMUN

Galten återvinningscentral

Modulo Systems har med stor framgång installerat sina nyutvecklade moduler för lagring av farligt avfall på Galten Recycling Site.

Modulerna är certifierade för säker separat lagring av farligt avfall. Modulerna kan monteras ihop så att man uppnår exakt den storlek man önskar på anläggningen. Modulerna kan levereras med brandsäkra dörrar med automatisk stängning, explosionssäker belysning om det finns risk för antändning, samt med ventilationskanaler och ventilationsslangar.

Lösningen i Galten består av totalt 6 moduler som monteras ihop så att du kan gå från en modul till en annan. Den är totalt på ca. 70 cm2, med en höjd 2,95 m. Lösningen har en dubbeldörr ut mot platsen där besökarna kan lämna in sitt “farligt avfall” på ett bord varifrån platsens anställda sorterar avfallet.

I ena änden av anläggningen finns en nödutgång för personalen i tillfälle brand. Spillsäkra kar med påmonterad gallerdurk finns för att samla upp eventuellt spill/söl av det farliga avfallet. Dessa kan enkelt tas bort och rengöras. Det är monterat mekaniskt utsug som suger från ventilationskanaler runt hela anläggningen. Ventilationsslangar är monterade på 15 mindre avfallstunnor och 4 tryckluftsdrivna 660L-behållare. Dessutom är två omfattningar monterade.

Belysningen består av 12 Ex-säkra armaturer som ger både god belysning och möjligt att läsa förpackningen för korrekt sortering. Sist men inte minst är anläggningen utrustad med ett trycklarm. Det finns många typer av farligt avfall, och på grund av avfallets toxicitet är det viktigt att undvika felaktig behandling. Farligt avfall måste därför alltid lämnas in på återvinningscentralen där det kommer att placeras noggrant i rätt behållare för vidare behandling.

Galten Genbrugsplads
Hjaltevej 24
8464 Galten
Danmark

Filter by

Utlåtande

I vårt arbete med att optimera avfallshanteringssystemet har samarbetet med Modulo Systems inneburit att vi nu också kan erbjuda besökare och anställda säker och miljövänlig lagring och hantering av farligt avfall.

Farligt avfall måste alltid förvaras säkert för människor och djur och på ett sätt som inte kan förorena omgivningen. Modulo Systems har säkerställt detta med sin modulära kompletta lösning, där det har varit särskilt fokus på ventilation i samband med både leverans och behandling av det farliga avfallet, samt möjligheten att flytta den modulära anläggningen modulerna till en annan plats på längre sikt.

Modulerna är utrustade med ett ventilationssystem som besörjer god ventilation från samtliga fraktioner, vilket har bidragit till förbättrade arbetsförhållanden och ökad säkerhet för de anställda.

— Johnny Pedersen, Renosyd