Med isolert gjenvinningsbutikk under modulene

I 2021 valgte Sydnärkes Kommunalförbund Modulo Systems som leverandør av en ny gjenvinningsstasjon i Fjugesta. Fra kommunens side kom det også ønsker om en integrert gjenvinningsbutikk i den nye gjenvinningsstasjonen. For å komme frem til riktig design for gjenvinningsbutikken arrangerte Modulo og Sydnärke en felles workshop, og med hjelp fra et arkitektfirma ble det utformet et komplett gjenvinningskonsept. Et eksternt bygg ble integrert med modulløsningen. Selve gjenvinningsbutikken på 210 m2 ligger under modulene, og bygget på 85 m2, inneholder storkjøkken/spisestue, verksted, personalrom mm., er koblet til modulene.

Løsningen i Fjugesta består av 139 moduler og over 30 fraksjoner. Miljøet de besøkende presenteres for bidrar til å skape forståelse hos både voksne og barn for hvordan dagens og fremtidens avfall kan gis nytt liv og dermed forlenge livssyklusen til produktene, samt hvordan de ulike typene av avfall er en del av et sirkulært kretsløp.

Under plattformen

Arealet under plattformen er fullt utnyttet og tilbyr en komplett gjenvinningsavdeling med gjenvinningsbutikk, verksted og lager. Vaskerom, garderober, spisestue og kontorlokaler samt et koselig kaféområde ligger i det separate bygget som er tilknyttet modulløsningen, slik at arealet under modulene blir en del av gjenvinningsavdelingen.
De ansatte ved selve gjenvinningsstasjonen har egne lokaler hvor en paviljongløsning i to etasjer består av garderobe, toalett, vaskerom, kontor og kjøkken.
Det er også en høy-garasje for anleggets maskiner. Resten av arealet under modulene brukes til lager.

Fullt oppvarmet og isolert

Selve butikken under modulene er oppvarmet, med isolert gulv, vegger og tak. Først ble det støpt punktfundamenter som modulbena ble plassert på. Deretter ble det lagt isolasjon og varmetråder i gulvet, på hvilket det deretter ble støpt et betonggulv.

I bruktbutikkens inngangsparti er det montert store vinduspartier og glassdører i modulene for å slippe inn mest mulig lys i butikken. Løsningen er helisolert i både gulv, vegger og tak for å kunne fungere hele året.

Isolasjon i vegger og tak

Kingspan isolasjon brukes i både vegger og tak. Kingspan har høy isolasjonsverdi og oppnår derfor samme UV-verdi som ved tykkere konstruksjon/isolasjonstykkelse. Tykkelsen på isolasjonen er 120cm i veggene og 80cm i taket. Isolasjonen dekkes med 15 mm brannpuss.

Ansatte ved selve gjenvinningssentralen

De ansatte ved gjenvinningssentralen har fått egen inngang med direkte tilgang til egne lokaler.

Kunde entré

Gjenvinningsbutikken har egen inngang fra utsiden hvor besøkende kan gå direkte inn i butikken uten å måtte gå inn på området til selve gjenvinningsstasjonen.

Gjenbruksbutikken under modulene

Mottak av miljøfarlig avfall

Oppe på moduldekket er det et eget overbygd område for mottak av farlig avfall og elektronisk avfall, som deretter transporteres ned til spesialdesignede lagerplasser under modulene.

Fjugesta Gjenvinningsstasjon
Tegelslagaregatan 3
716 30 Fjugesta
Sverige

Filter by