Med isolerad återvinningsbutik under modulerna

2021 valde Sydnärkes Kommunalförbund Modulo Systems som leverantör av en ny återvinningscentral i Fjugesta. Från kommunens sida fanns det också önskemål om en integrerad återbruksbutik i den nya återvinningscentralen. För att komma fram till den rätta utformningen av återbruksbutiken arrangerade Modulo och Sydnärke en gemensam workshop, och med hjälp av en arkitektbyrå utformades ett komplett återvinningskoncept. En extern byggnad integrerades med modullösningen. Själva återbruksbutiken på 210 m2 ligger under modulerna, och byggnaden på 85 m2 innehållande storkök/matsal, verkstad, personalrum mm. är hopkopplad med modulerna.

Lösningen i Fjugesta består av 139 moduler och över 30 fraktioner. Miljön som besökarna presenteras för bidrar till att skapa förståelse hos både vuxna och barn för hur dagens och framtidens avfall kan ges nytt liv och därmed förlänga produkternas livscykel, samt hur de olika typerna av avfall ingår i ett cirkulärt kretslopp.

Under plattformen

Ytan under plattformen är fullt utnyttjad och erbjuder en komplett återvinningsavdelning med återvinningsbutik, verkstad och lager. Tvättrum, omklädningsrum, matsal och kontorslokaler samt en mysig cafédel finns i den separata byggnaden som är kopplad till modullösningen, så att ytan under modulerna blir en del av återvinningsavdelningen.
De anställda på själva återvinningscentralen har egna lokaler där en paviljonglösning i två våningar består av omklädningsrum, toalett, tvättstuga, kontor och kök.
Det finns även ett hög-garage för anläggningens maskiner, och resten av ytan under modulerna används för förvaring.

Helt uppvärmd och isolerad

Själva butiken under modulerna är uppvärmd, med isolerat golv, väggar och tak. Först gjöts punktfundament på vilka modulbenen placerades. Sedan lades isolering och värmeslingor i golvet, på vilket det sedan göts ett betonggolv.

I återbruksbutikens ingångsparti monterades stora fönsterpartier och glasdörrar i modulerna för att släppa in så mycket ljus som möjligt i butiken. Lösningen är helisolerad och täckt i både golv väggar och tak för att kunna fungera året runt.

Isolering i väggar och tak

Kingspan isolering används i både väggar och tak. Kingspan har ett högt isoleringsvärde och uppnår därför samma UV-värde som vid tjockare konstruktion-/isoleringstjocklek. Tjockleken på isoleringen är 120cm i väggarna och 80cm i taket. Isoleringen är täckt med 15 mm brandputs.

Anställda på själva återvinningscentralen
De anställda på återvinningscentralen har fått en egen ingång med direkt tillgång till sina egna lokaler.

Anställda på själva återvinningscentralen

De anställda på återvinningscentralen har fått en egen ingång med direkt tillgång till sina egna lokaler.

Kundentré

Återbruksbutiken har egen ingång utifrån där besökare kan gå direkt in i butiken utan att behöva komma in på området till själva återvinningscentralen.

Återvinningsbutiken under modulerna.

Mottagande av miljöfarligt avfall

Uppe på moduldäck finns en egen täckt yta för mottagning av farligt avfall och elektronikavfall, som sedan forslas ned till specialdesignade lagringsutrymmen under modulerna.

Fjugesta Återvinningscentral
Tegelslagaregatan 3
716 30 Fjugesta
Sverige

Filter by