LEKEBERG KOMMUNE

Fjugesta Återvinningscentral

Redan 2017 levererade Modulo Systems en återvinningscentral till Sydnärkes Kommunalforbund i Askersund, och i slutet av 2020 beslutade dom sig för att Modulo Systems under 2021 även skulle stå för uppförandet av ytterligare 3 återvinningscentraler i Fjugesta, Laxå och Hallsberg.

Anläggningen i Fjugesta består av 139 moduler med över 30 fraktioner. Installationen av återvinningscentralen i Fjugesta påbörjades i maj 2021 och anläggningen är snart klar för invigning – sista finputsen pågår.

Återvinningscentralen i Fjugesta är ett resultat av ett innovativt samarbete mellan Modulo Systems och Sydnärkes Kommunalförbund, som bygger på Modulo Systems workshop, vilket har resulterat i en återvinningscentral som inbjuder till ett cirkulärt tänkande med hjälp av upcycling-verkstäder samt en butik för direktåterbruk och ett caféområde.

Miljön som möter besökarna bidrar till att skapa förståelse hos både barn och vuxna för hur framtidens avfall kan ges nytt liv och därmed förlänga produktens livscykel, samt hur de olika typerna av avfall är del av en cirkulär cykel.

Fjugesta Återvinningscentral

Platsen rymmer allt

Vi är stolta över att återigen ha levererat en framtidsriktad återvinningscentral som inte bara innehåller en komplett modullösning med över 30 fraktioner, anläggningar för leverans av elektronikavfall och miljöfarligt avfall – utan som även fokuserar på användarvänlig design, full isolering och utnyttjande av modulerna under plattformar. Lösningen har 18 containerfraktioner på själva modullösningen, och nere på marken finns flera bås för tyngre fraktioner.

På plattformen är det möjligt att sortera så många som 21 fraktioner, där en del av dessa fraktioner är integrerade dropboxar från vilka avfallet hamnar och lagras direkt i rummet under modulerna. Lösningen förhindrar att avfall blåser bort, eller att stöldbenäget avfall ligger synligt.

Fjugesta Återvinningscentral

Under plattformen

Lokalerna under plattformen är fullt utnyttjade och erbjuder en komplett återbruksavdelning med second hand-butik, lager, verkstad, tvättstuga, omklädningsrum, matsal och kontorslokaler samt en mysig café-del. Denna avdelning byggs i kombination med modullösningen så att ytan under modulerna blir en del av återvinningsavdelningen. De anställda på återvinningscentralen får egna lokaler där personalbodarna i två plan består av omklädningsrum, toaletter, tvättstuga, kontor och kök. Det finns även ett hög-garage för platsen maskinerna. Den resterande ytan under modulerna används för förvaring.

Fjugesta Återvinningscentral

Fullt isolerad och beklädd

Återvinningsavdelningen under rampen har stora fönster och glasdörrar i modulerna för maximalt ljusinsläpp i butiken, och hela området är helisolerat och klädd i både golv, tak och väggar för att kunna användas året runt. Golvet är även isolerat under betongdäcket.

Fjugesta Återvinningscentral

Mottag av miljöfarligt avfall

Uppe på rampen har ett eget område för mottagande av farligt avfall och elektronikavfall. Avfallet som samlas här fraktas sedan ner och förvaras i modulernas källarutrymme.

Fjugesta Återvinningscentral

Fjugesta återvinningscentral var det första av fyra projekt som Modulo Systems installerade i Sverige under 2021. Återvinningscentralen i Fjugesta slog upp portarna och välkomnade besökarna i oktober 2021.

ÅVC 211023-3.1
ÅVC 211013-2.2

Fjugesta Återvinningscentral
Tegelslagaregatan 3
716 30 Fjugesta
Sverige

Filter by