MODULÄR BYGGNAD FÖR FARLIGT AVFALL

Nyckelfärdig och snabb montering.

Lösningen har en monteringstid på 2-3 dagar. Alt ni behöver göra är att ansluta el.

Flexibel, modulär och snabb

Modulerna är specialdesignade, certifierade och utformade för lagring av farligt avfall, så att farligt avfall separeras och lagras säkert. Modulerna byggs ihop till exakt den storlek och utformning som kunden önskar. Dom hopsatta modulerna ger en sammanhängande lösning.

Som utgångspunkt är alla moduler för farligt avfall utformade som en standard modulbetong modul. Den stora skillnaden är dock att modulen för farligt avfall levereras med en botten, vilket innebär att modulen är tät och helt brandsäker.

Modulerna från Modulo Systems går snabbt att installera. En grund är inte nödvändig, eftersom modulerna är placerade på en befintlig plan yta. Om behovet ökar kan man senare enkelt expandera med ytterligare moduler.

KVALITETER

Kar och gallerdurk

Modulen levereras med spillsäker uppsamling med en överliggande gallerdurk. Uppsamlingen är 4-delad, och levereras med individuella 1100 lit spillbackar som kan tas bort och rengöras. Gallerdurken har en lastkapacitet på 1500kg/m2 (365 kg punktlast) som standard, men kan om så önskas levereras med annan kapacitet.

Beklädnad

Modulerna levereras med en betongyta, men kan om så önskas kläs med panel trä eller annat material.

Dörrar

Konceptet levereras med en solid BD60 branddörr av stål. Detta gäller både enkla och dubbla dörrar och mindre dörrar till nödutgångar.