Moduler för farligt avfall

Modulo beton kan erbjuda en komplett lösning för mottagning och lagring av farligt avfall.

Monteringstiden är bara 2-3 dagar, och det enda du behöver göra är att koppla på strömmen till anläggningen!

Flexibelt, modulärt och snabbt

Det finns många typer av farligt avfall, och på grund av avfallets giftighet är det viktigt att det behandlas korrekt. Farligt avfall måste tas emot och hanteras på rätt sätt, vid en plats där avfallet blir behandlat och lagrat på ett korrekt sätt.
Modulerna för farligt avfall är i utgångspunkten utformade på samma sätt som Modulo betons standardmoduler. Den stora skillnaden är att farligt avfallsmodulerna levereras med golv, vilket gör att modulerna är täta och brandsäkra.
Modulen för farligt avfall är certifierad för hantering och lagring av farligt avfall.

Lösningen kan levereras i exakt den storlek och utformning som ni önskar. Flera moduler kan byggas ihop så att det blir en sammanhängande lösning.

Modulerna går snabbt att installera. Modulerna kan placeras på ett existerande jämnt underlag. Det krävs inget extra fundament.

 

Kar och gallerdurk

Modulen levereras med spillsäker uppsamling med en överliggande gallerdurk. Uppsamlingen är 4-delad, och levereras med individuella spillbackar som kan tas bort och rengöras.

Utvändig panel

Modulerna levereras med yta i betong, men kan om så önskas kläs med panel i trä eller annat material.

Dörrar

Konceptet levereras med en solid BD60 branddörr av stål. Detta gäller både enkla och dubbla dörrar och mindre dörrar till nödutgångar.

Inredningen av rum för farligt avfall

Modulo Systems arkitekter och ingenjörer är specialister på utformning av byggnader för farligt avfall, och tar hand om processen från de första idéerna och skisserna fram till det att projektet är i drift. Vi ger råd, projekterar, installerar och sätter i drift – och tar därmed fullt ansvar för projektet från början till slut.

Farligt avfall är fortfarande ett problematiskt område. Avfallet kan utgöra olika risker för människor och miljön. Blanda annat kan det utsöndra giftiga gaser som måste avlägsnas. För att uppfylla de krav som gäller bör därför avfallet lagras i slutna rum med möjlighet för separata punktutsug från varje kärl/behållare.

Ventilation och punktutsug av farligt avfall

En typisk installation utförs med ventilationsrör monterade i taket längs alla väggar. Varje 80.cm monteras T-stycken med flexibel slang för punktutsug, som visat i lösningarna till höger
och nedanför.

Punktutsug för tunnor och fat

Våra speciellt utvecklade lock för tunnor och fat säkerställer konstant utsugning- även när de är öppna. Locken levereras i pulverlackerad aluminium. Genomskinligt lock är ett alternativ. Till varje lock följer det också med ett praktiskt upphäng som förenklar byte av tunna/fat. Locken finns för 60, 120 och 220-liters tunnor/fat.

Punktutsug för 600L container

Lösningen levereras som ett bås med tillhörande sug-lock, där behållaren ställs in. Det pneumatiska locket, som kan vara ett singel lock eller delat lock, lyfts enkelt med ett tryck på en knapp. lösningen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt och säkerställer konstant utsugning från containern- även när locket är öppet.

Oljebar

Oljebaren är speciellt utformade för att personalen ska kunna
hantera spilloljor på ett enkelt och säkert sätt. Oljebaren är ansluten
till ventilationssystemet som automatiskt tar bort giftiga ångor vid hanteringen av spilloljor. Mindre mängder olja hälls direkt in i oljebaren. Större mängder kan sugas upp med den medföljande sugslangen. Oljebaren ansluts till en extern tank på 1000 eller 1500L. Oljebaren är tillverkad av pulverlackerad stålplåt.

Säkerhetsbur

Säkerhetsbur för bekämpnings-
medel, nitratbasserat gödnings- medel eller annat avfall som ska hållas inlåst.

Fläktkåpa

Till lösningen kan man välja en fläktkåpa över en hylla eller ett bord som används för tillfällig lagring eller sortering.

 

Nöddusch

För snabb första hjälpen, samt att minimera permanenta skador efter olyckor med farliga kemikalier, monteras nödduschar. Nödduscen är en kombination av kroppsdusch och ögon- och ansiktsdusch, och ska alltid installeras i rum för farligt avfall.

EX Belysning

Belysningen i utrymmen för farligt avfall är Ex-klassad, beroende på byggnadens zonindelning.

Automatiskt brandsläckningssystem

Vi kan komplettera lösningen med automatisk stängning av dörrar i händelse av brand och automatiska takmonterad ABC pulversläckare.