Moduler for farligt affald

Nøglefærdig og hurtig montering.

Løsningen har en monteringstid på 2-3 dage. Det eneste I behøver at gøre, er at tilslutte elektricitet.

Fleksibelt, modulært og hurtigt

Modulerne, konstrueret til opbevaring af farligt affald, er certificerede til opbevaring af farligt affald, således at farligt affald separeres og opbevares forsvarligt. Modulerne bygges sammen til præcis den størrelse og udformning man har brug for. De sammensatte moduler giver en sammenhængende løsning.

Som udgangspunkt er alle modulerne til farligt affald udformet som standard Modulo beton modul. Den store forskel er dog, at modulet til farligt affald leveres med bund, hvilket betyder, at modulet er tæt og helt brandsikkert.

Modulerne fra Modulo Systems er hurtige at sætte op. Det er ikke nødvendigt med et fundament, da modulerne opstilles på et eksisterende jævnt underlag.

Skulle der senere bliver større behov, kan man nemt udvide med ekstra moduler.

Kar og elefantrist

Modulerne leveres med spilsikre kar med en overliggende elefantrist. Elefantristen i hvert modul er 4-delet og leveres med individuelle 1100L spildbakker som kan udtages og rengøres.  Elefantristen har en lastkapacitet på på 1500 kg/m2 (365kg punktlast) som standard, men kan leveres med ønsket lastkapacitet.

Beklædning

Modulerne leveres med overflade i beton, men kan beklædes efter ønske. F.eks. med træ, eternit eller andre plader

Døre

Konceptet leveres med BD60 branddøre af stål til både dobbeltdøre, enkeltdøre og de mindre døre til nødudgange.

Indretning af rum til farligt affald

Modulo Systems arkitekter og ingeniører er specialister i indretning af bygninger til farligt affald, og tager sig af processen helt fra de første idéer og skitser til projektet er i drift. Vi rådgiver, projekterer, monterer og idriftsætter – og tager dermed fuldt ansvar på projektet fra start til slut.

Farligt affald er stadig problematisk, efter borgeren har afleveret det på sin lokale genbrugsstation. Affaldet udskiller giftige dampe, der er sundhedsskadelige for genbrugsstationens medarbejdere, og skal fjernes. For at leve fuldt op til Arbejdsmiljølovens §38 & §42 bør der installeres punktudsugning i de enkelte fade og containere hvori problemaffaldet er sorteret.

Ventilation og punktudsug til farligt affald

En typisk installation udføres med ventilationsrør opsat i loftet, langs alle rummets vægge. Der monteres T-stykker med ex- slange for hver 80cm til punktudsugningsløsningerne nedenfor.

Punktudsugning til tønder og fade

Vores specialudviklede låg til tønder og fade tilsikrer konstant udsugning- også når de er åbne. Lågene leveres i pulverlakeret aluminium. Til hvert låg medfølger et praktisk ophæng, der gør tøndeskift hurtigt og let. Lågene leveres til 60, 120 og 220 liters tønder.

Punktudsugning til 600L container

Løsningen leveres som en bås med tilhørende sugelåg, hvor containeren køres ind. Det pneumatiske låg, der leveres både som splitlåg, eller enkeltlåg, løftes let ved et tryk på en knap. Løsningen er udført i pulverlakerede stålplader, og sikrer konstant udsugning fra containeren- også når låget er åbent.

Oliebar

Oliebaren er specialudviklet til at håndtere olieaffald på en enkelt og sikker måde for personalet. Oliebaren er tilsluttet ventilationsanlægget og fjerner automatisk de giftige dampe fra håndteringen af olieaffaldet. Mindre mængder hældes direkte i oliebaren. Større mængder kan suges op med den medfølgende sugepind. Oliebaren tilsluttes en ekstern tank på 1000 eller 1500L Oliebaren er fremstillet i pulverlakerede stålplader.

Sikkerhedsbur

Sikkerhedsbur til bekæmpels- midler, nitratbasseret kunstgødningsaffald eller andet affald som skal opbevares a åst.

Dampfang

Til løsningen kan der vælges et dampfang over en hylde eller et bord som anvendes til midlertidig opbevaring eller sortering.

 

Nødbruser

Til hurtig førstehjælp, og for at minimere varige skader efter ulykker med farlige medier, opsættes nødbrusere. Nødbrusere er en kombination af kropsbruser og øjen- og ansigtsbruser, og monteres altid i rum til farligt affald.

EX Belysning

Belysningen i et modtagerum for farligt affald udføres som EX belysning, afhængig af byningens zoneklassi cering.

Automatisk brandslukningsanlæg

Vi kan supplere løsningen med automatisk lukning af døre i tilfælde af brand og automatiske loftmonterede ABC pulverslukkere.