TOTALLEVERANDØR AF FREMTIDENS GENBRUGSPLADSER

Hos Modulo Systems er vi eksperter i at designe, producere og installere fremtidssikre og visionære genbrugspladser.

Men hvordan bliver en genbrugsplads egentlig til?

Her på siden kan du følge processen, og vores team af eksperter med mange års erfaring, sikrer at kunden altid er i trygge hænder gennem hele processen – lige fra afholdelse af workshop, til design, produktion og installation – til endelig overdragelse.

Grundlæggende består vores koncept af præfabrikerede betonmoduler, men sammen med vores dygtige arkitekter, skaber vi fremtidssikre genbrugspladser, hvor der udover udformning, funktionel indretning og en høj brugervenlighed, også er stor fokus på æstetisk arkitektur.

Modulerne kan typisk installeres på det eksisterende underlag, blot det er nogenlunde jævnt. Vores unikke modulære løsning af patenteret og er opbygget af præfabrikerede moduler, som giver ubegrænsede muligheder for størrelse og sammenbygning. Afhængig af den ønskede kapacitet kan en eller flere ramper opsættes. De fleksible moduler kan udvides efter behov og tilmed flyttes til en ny plads. Løsningen komplementeres med kantbjælker, hegn, styreskinner og fendere til en komplet genbrugsplads.

Workshop

Inspirationsbesøg og Workshop

Der afholdes inspirationsbesøg og Workshop, hvor deltagere fra alle dele af organisationen bliver inddraget, således at de føler ejerskab i udformningen og indretningen af deres fremtidige genbrugsstation. Ved hjælp af byggeklodser vil deltagerne komme med deres input til indretningen af genbrugsstationen. Skitsetegningen besluttes ud fra workshoppen og Modulo Systems laver endelig tegning af projektet, og det videre forløb aftales. Skitsetegningen vil blive udformet efter de fremtidige behov med tydeligt hensyn til den daglige drift og borgernes oplevelse, men hvor ledelsens og medarbejdernes input præger resultatet.

Designfasen

Rapport og tegningsmateriale

I henhold til afholdt workshop udfærdiges rapport. Ud fra grund-planstegninger af området, udarbejder vores arkitekter og ingeniører et par designforslag med tilhørende tegninger. Først udarbejdes 2D tegning, og når den er på plads udarbejdes 3D tegning, som giver et realistisk billede af den kommende genbrugsplads. Dette er et godt værktøj til at få det endelige billede af pladsen og et helhedsindtryk af området. Herefter vælges den bedste løsning. Der er altid justeringer i denne proces med det formål at finde frem til den løsning, der passer til jeres ønsker og krav til en fremtidig genbrugsplads. Designprocessen varer blot et par dage, og så snart det endelige designforslag er godkendt, fremsendes endeligt tilbud.

Produktionsfasen

Projektet sættes i produktion

Produktionsfasen varer 6-10 uger, hvorefter monteringen kan påbegyndes umiddelbart. Produktionen af modulerne foregår på en af vores underleverandørs elementfabrikker, og alle vores underleverandører er ISO-certificeret. Modulerne produceres i forme, som er udformet efter Modulo Systems tegninger og mål.

Transporten af de færdige betonmoduler foregår på lastbiler, som leverer modulerne i den rækkefølge de skal installeres.

Installationsfasen

Anlægsarbejde og etablering af underlag

Entreprenør og underleverandører udfører anlægsarbejde. Underlaget på pladsen etableres, og der opbygges og lægges asfaltbelægning. Modulerne opsættes på et stabilt og passende underlag, typisk asfalt eller SF-sten. Der kræves ikke fundament under modulerne ved en forholdsvis stabil undergrund. Modulerne er spændt sammen med store spændeskiver og bolte, som en samlet løsning, hvilket i sig selv sikrer stabiliteten. Hvis der er tale om store sætninger, skal der overvejes en eller anden form for fundament under løsningen. Dette kan f.eks. gøre sig gældende ved installation i tidligere vandområder med ustabil undergrund.

Placering af moduler, hegn mv.

Modulerne læsses af lastbilerne med en mobilkran og opstilles i henhold til den udarbejdede tegning. Når modulerne er på plads, sættes de sammen med gummimembraner, turn-buckles, spændeskiver m.v. Ramper monteres, der fuges og der opsættes fendere og styreskinner, dropbokse, gitre, sikkerhedshegn mv. Det er også på dette tidspunkt i processen, der etableres belysning på området, etablering af eventuelt overdækkede områder samt skiltning på hele pladsen. Da vores løsning sikrer fuld udnyttelse af modulerne, både over og under, er næste skridt i installationsprocessen at få isoleret og indrettet rummene under platformen. Indretningsmulighederne er mange og rummene har mulighed for isolering og opvarmning.

Isolering af moduler

Da vores løsning sikrer fuld udnyttelse af modulerne, både over og under, er næste skridt i installationsprocessen, at få isoleret og indrettet rummene under platformen. Indretningsmulighederne er mange og rummene har mulighed for isolering og opvarmning.

Indretning til kreative formål

Da vores modulære løsning giver en total udnyttelse af pladsen under modulerne, er det muligt at indrette rummene til kreative formål som f.eks. indretning af værksteder, genbrugsbutikker, undervisningsfaciliteter, aktivitetsrum og meget mere. Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser. Vi tager ansvar for både installation af moduler samt for indretning af rummene, og er gerne behjælpelige med at imødekomme eventuelle ønsker. Du kan læse mere og få inspiration til brugsformål under platformen her.

Indretning til drift

Rummene under platformen er ideel til indretning af praktiske formål, som f.eks. teknikrum og indretning af rum til indlevering af farligt affald og elektronikaffald. Er der installeret dropbokse i løsningen, vil man også kunne finde disse under platformen, ligesom man også vil kunne indrette rum til komprimatorer og lagerrum til opbevaring af f.eks. maskiner.

Beklædning af facader

Vi forener arkitektur, miljø og naturmaterialer, og æstetikken er altid i fokus. Betonelementerne er blot grundpillerne i vores unikke produkt, og for os handler det om at skabe en helhed, som både imødekommer kundens behov, som også rent æstetisk passer ind i det omgivende miljø. I samarbejde med dygtige arkitekter imødekommer vi ønsker om beklædning og maling af facader samt grønne tagflader.

Pavilloner og mandskabshuse

Pavillonerne er fleksible og kan leveres i utallige størrelser og udformninger, præcis efter behov. Pavillonerne kan enten stilles ved siden af hinanden eller ’stables’ ovenpå hinanden, beklædes med træ, males m.v.

Pavillonerne benyttes primært som mandskabshuse og indeholder typisk kontorfaciliteter, køkken og kantine samt toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter, men kan f.eks. også indrettes og benyttes til vaskerum, lagerrum, værksteder, samt indretning af genbrugsbutik eller indlevering af farligt affald.

Beplantning og grønne områder

Sidste led i processen er fokus på anlægning af grønne arealer og søer, samt beplantning for at fremme biodiversiteten, hvilket prioriteres højt i den bæredygtige udvikling.

Aflevering

Overdragelse

Den nye modulære genbrugsplads står klar til indvielse, og kan åbne dørene for byens borgere.

En af vores mange pladser – Her vores genbrugsplads i Kristianstad